C.-H. Hermansson

Från Wikiquote
Makarna Myrdals förtjänst eller inte, men på kvällen älskade vi med varandra på riktigt för första gången.

Carl-Henrik Hermansson, född 14 december 1917 i Bollnäs församling, Gävleborgs län, död 26 juli 2016 i Stockholm, var en svensk politiker. Han var partiledare för Vänsterpartiet kommunisterna (VPK).

Citat med källa[redigera]

 • Någon djävla ordning ska det vara i ett parti.
  • Tal vid VPK:s kongress den 19 september 1969 apropå att partiet skakades av inre fraktionsstrider. [1]
 • Med erinran om SAP:s betydelsefulla insatser i kampen för att förbättra det arbetande folkets läge, dess trygghet och demokratisera det svenska samhället önskar vi framgångar i arbetarrörelsens strävan att skapa ett socialistiskt Sverige.
  • Telegran till socialdemoratisk partikongress. Citerat ur "Fakta om >>arbetarledarna>>", 1972, sid. 11.
 • Jag var bara 17 år och nybliven SSU:are när jag första gången mötte Alva Myrdal och Gunnar. Som åhörare förstås. De hade skrivit sin berömda bok Kris i befolkningsfrågan och reste omkring i landet med föredragsaftnar. Hösten 1935 talade de i min hemstad Sundsvall. Jag åhörde fördraget tillsammans med min flickvän och vi blev djupt engagerade. Makarna Myrdals förtjänst eller inte, men på kvällen älskade vi med varandra på riktigt för första gången.
  • Ett omisskännligt tonfall av lust (Jan Myrdal 80 år), kapitlet Första maj 2007 eller Till Jan i talarstolen i Degerfors, sid. 99-100. [2]
 • Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän.
  • Tal vid en minneshögtid den 9 mars 1953 i Medborgarhuset, Stockholm, över den avlidne Josef Stalin Källa: C-H Hermansson – En politisk biografi. Werner Schmidt, 2005. Leopards förlag, sid. 276. Se sid 1 i [3]

Tillskrivna citat[redigera]

 • Till vänster om oss finns bara avgrunden.
  • Om partierna till vänster om VPK.

Citat om CH Hermansson[redigera]

 • VPK har under CH Hermanssons ledning lagt sig vinn om att framstå som ett reformistiskt parti, som vill skapa ett socialistiskt samhälle med demokratiska medel. Med andra ord, ett slags socialdemokrati fast bättre och radikalare.


Externa länkar[redigera]

Wikipedia har en artikel om:
C.-H. Hermansson