Hoppa till innehållet

Makt

Från Wikiquote

Makt innebär position och resurser att styra personer, händelser etc.

Citat[redigera]

  • Tänker man på synligheten hos den person som innehar makten och det sätt varpå de kollektiva besluten fattas, kan man tala om motsatsparet "yta-djup": det mest relevanta historiska exemplet är motsättningen mellan demokratiska staters synliga maktutövning och den osynliga i den enväldige härskarens hemliga rum, som endast få betrodda hade tillträde till, därför att statsangelägenheterna måste avhandlas i ett djup oåtkomligt för massan av undersåtar.
  • De som har blivit berusade av makt och dragit fördel av den, om också bara för ett år, kommer aldrig att avstå frivilligt ifrån den.
  • Antingen ger man oss makten eller så marscherar vi mot Rom för att ta den.
  • Auktoritet är inte detsamma som makt och det är extremt kontraproduktivt, rentav farligt, att förväxla de två. När människor utövar makt över andra driver de dessa framför sig med tvång. De som vill utöva makt använder sig av hot om umbäranden eller bestraffningar så att deras underlydande har få val annat än att agera på ett sätt som går på tvärs mot deras personliga behov, önskemål och värderingar. När människor däremot utövar auktoritet är det något som görs i kraft av deras kompetens, en kompetens som spontant erkänns och uppskattas av andra och som normalt följs frivilligt, med en viss lättnad och med en känsla av att rättvisa skipas.

Se även[redigera]

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati