Hoppa till innehållet

Kapitalism

Från Wikiquote
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till kapitalism.
 • Romantikens antikapitalistiska konservatism är kanske inte så konstig. Framträdande romantiker hade aristokratisk bakgrund och i sådana kretsar har man sällan ett gott öga till kommersen och schackrandet. När borgarklassen med sina fabriker och banker tycktes överta adelns privilegierade position i samhället, kunde den gamla ordningens försvarare och socialister förenas i sin förfäran över industrikapitalismens hänsynslöshet och förfulning, slumkvarterens och pubarnas utbredning och kapitalisternas avsaknad av moral. De fula, bullriga och farliga fabrikerna, den osynliga och ohederliga makten hos penningen, den inomnationella rivaliteten mellan allt och alla, den enerverande nasaren och den vulgäre, nyrike entreprenören och börshajen – se där några drag i det moderna samhället som både artonhundratalets konservativa och socialister föraktade. Den romantiska antikapitalismen handlade emellertid mer om en avsky för småborgerlig upptagenhet av penningen, egoism, förfulning av stad och land samt splittrande sociala uppdelningar (Webers ”rationalisering”), än om fattigdom, utsugning, alienation och orättvisor.
  • Stefan Arvidsson, Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år (2023), s. 119
 • "Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångarna. Socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdomen." ~ Winston Churchill
 • "Ingen nation har någonsin blivit ruinerad av handel, inte ens de till synes mest missgynnade." ~ Benjamin Franklin
 • "Världskapitalismen dödar fler varje år än vad Hitler gjorde, och han var ändå galen." ~ Ken Livingstone
 • "Att tro på kapitalismen är inte att tro på tillväxt, ekonomi eller effektivitet. Det är bara resultat – om än eftersträvansvärda. Att tro på kapitalismen är i grunden att tro på människan." ~ Johan Norberg
 • "Kapitalismen är varken ond eller god, men den är ett utmärkt redskap för att rädda världen." ~ Birgitta Ohlsson
 • "I ett kapitalistiskt samhälle är alla mänskliga relationer frivilliga. Människor är fria att samarbeta eller inte, eftersom deras egna individuella bedömningar, övertygelser och intressen dikterar." ~ Ayn Rand
 • Marxismen är arbetarklassens kapitalism.
  • Oswald Spengler i Preussentum und Sozialismus (1919), citerat av Michael O'Meara i Den nya högern (2015), s. 14
 • "Ingen talar mer entusiatiskt om den fria marknaden och konkurrens och "låt bäste man vinna",än den som ärvt sin pappas företag eller gård.." ~ C. Wright Mills ,Amerikansk Sociolog i "White Collar":Om den amerikanska Medelklassen (1951),

Se även[redigera]

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati