Hoppa till innehållet

Winston Churchill

Från Wikiquote
Winston Churchill

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (30 november 1874 – 24 januari 1965) var en brittisk politiker; Storbritanniens premiärminister under Andra världskriget. Mottagare av Nobelpriset i litteratur 1953.

Citat med källa

 • Britain and France had to choose between war and dishonor. They chose dishonor. They will have war.
  • Storbritannien och Frankrike var tvungna att välja mellan krig och vanära. De valde vanära. De kommer att få krig.
  • Churchill till Chamberlain i underhuset, efter Münchenavtalet (1938).
 • I would say to the House, as I said to those who have joined this Government: 'I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.' We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and suffering. You ask, what is our policy? I can say: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us: to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.
  • Jag skulle vilja säga till underhuset så som jag sagt till dem som har gått med i denna regering: 'Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett.' Vi har framför oss ett eldprov av svåraste slag. Vi har framför oss många, många långa månader av kamp och lidande. Ni frågar: vad är vår politik? Jag säger: Det är att föra krig; till sjöss, till land och i luften, med all vår förmåga och med all den styrka som Gud kan ge oss; att föra krig mot ett monstruöst tyranni, aldrig överträffat i den mörka, förfärliga listan över mänskliga brott. Detta är vår politik. Ni frågar: vad är vårt mål? Jag kan svara med ett enda ord: det är seger, seger till varje pris, seger trots all terror, seger hur lång och svår vägen än kan bli; för utan seger finns ingen överlevnad.
  • Tal i underhuset 13/5 1940, sedan han valts till premiärminister.
  • Detta har ofta felciterats som "Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar".
 • We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender
  • Vi ska fortsätta in i det sista. Vi ska slåss i Frankrike, vi ska slåss på haven och oceanerna, vi ska slåss med växande tillförsikt och växande styrka i luften, vi ska försvara vår ö till varje pris, vi ska slåss på stränderna, vi ska slåss på landningsplatserna, vi ska slåss på åkrarna och på gatorna, vi ska slåss i bergen; vi ska aldrig ge oss
  • Tal i underhuset 4/6 1940.
 • Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
  • Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket.
  • Winston Churchill lovordar det brittiska flygvapnet Royal Air Force för dess insatser i slaget om Storbritannien, under ett tal i underhuset 20/8 1940.
 • Den fara som hotar Ryssland är vår fara liksom varje ryss, som kämpar för hem och härd, kämpar för fria män och fria folks sak på varje del av jorden
  • Tal 22/6 1941 efter att Tyskland anfallit Sovjetunionen. Cit. i Hugemark, Bo (red). (2002) I orkanens öga, ISBN 91-974056-6-3 sid. 82
 • Never give in – never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.
  • Ge aldrig upp – aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, i något stort eller litet, stort eller obetydligt, ge aldrig upp förutom till övertygelser av ära och förnuft. Ge aldrig vika för våld, ge aldrig vika för fiendens till synes överlägsna makt.
  • Tal vid Harrow School 29/10 1941.
 • Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.
  • Detta är inte slutet. Det är inte ens början till slutet. Men kanske är det slutet på början.
  • Tal efter den brittiska segern vid det andra slaget vid El Alamein (10 november 1942).
 • From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.
  • Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts tvärs över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i det antika centrala och östra Europa. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och befolkningen kring dem ligger i vad jag måste kalla Sovjetsfären och alla är, i någon form, inte bara under sovjetiskt inflytande utan, i många fall, under ökande kontroll från Moskva.
  • Tal vid Fulton, Missouri, om Sovjetunionen och kalla kriget (5 mars 1946). Se Fultontalet. The Sinews of Peace (Iron Curtain).
 • Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.
  • Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna.
  • Tal i underhuset, 11/11 1947.
 • Jag kan inte säga er vad Rysslands agerande blir. Det är en gissning insvept i ett mysterium inuti en gåta
  • Winston Churchill, radioutsändning, oktober 1939[1]
 • Vi har sex stabschefer och tre ministrar som är ansvariga för operationerna i Norge. Men ingen är ansvarig för den militära taktiken.
  • Winston Churchill, marinminister, 1940[1]
 • Gässen som lade guldäggen och aldrig kacklade.
  • Winston Churchill, om laget vid Bletchley park[1]
 • Det enda jag verkligen fruktade under kriget var ubåtsfaran.
  • Winston Churchill[1]
 • Vi har en mycket djärv och skicklig motståndare mot oss och, måste jag säga … en stor general
  • Winston Churchill om general Rommel[1]
 • Att hela fälttåget avstannat på den italienska fronten börjar bli en skandal …
  • Premiärminister Winston Churchill till de brittiska stabscheferna i december 1943[1]
 • Jag hade hoppats på att kasta iland en vildkatt, men det blev en strandad val.
  • Winston Churchill om landstigningen vid Anzio[1]
 • Om vi inte intervenerat hade det blivit en massaker.
  • Winston Churchill till krigskabinettet, 29 december 1944[1]
 • Stunden efter en sådan seger är ett lysande ögonblick … i vår historia.
  • Winston Churchill i tal till parlamentet, augusti 1945[1]
 • Soldaten måste resa hem … flyktingen återvända till sitt land.
  • Ur Winston Churchills bok, ’’Triumf och tragedi’’, 1954[1]
 • Jag måste nog säga att jag tycker att han gjorde helt rätt i att dö på det viset.
  • Sagt vid middagsbordet 1 maj 1945 när nyheten om Hitlers död kom i radion.[2]

Tillskrivna citat

 • "Mr Churchill ni har vunnit Nobelpriset!" - "Vilken kategori?"

Källor

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 Holmes, Richard: Andra världskriget 1939-1945 : en översikt, Fisher & Co, 2015, sid. 33, 44, 69-70, 75, 153, 169, 202, 206. ISBN 978-91-86597-97-9. 
 2. Lukacs, John; Larsson Lars Göran: Duellen: 10 maj-31 juli 1940 : den åttio dagar långa kampen mellan Churchill och Hitler, Tiden, Stockholm 1994 (swe). ISBN 9155039391. Mall:Libris post. , sid. 314

Externa länkar

Wikipedia har en artikel om:
Winston Churchill
Wikisource
Wikisource
Wikisource har originalverk relaterade till: