Konservatism

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konservatism, ideologi.

 • Alla stora folk är konservativa; tröga när det gäller nyheter; tålmodiga i fråga om misstag och missförhållanden; djupt och evigt förvissade om den storhet som ligger i lagen och i sedvänjan, då den väl blivit djupt rotad.
 • Six canons of conservative thought:
 1. Tron att en gudomlig avsikt styr samhället… Politiska problem är i grunden religiösa och moraliska problem.
 2. Kärlek till den outtömliga växlingen och det mystiska i de traditionellt givna livsformerna, till skillnad från den förkrympande uniformiteten och jämlikhetsandan.
 3. Förvissningen att ett civiliserat samhälle behöver rangskillnader och klasser (order and classes).
 4. Övertygelsen att egendom och frihet är oskiljaktigt förenade.
 5. Förlitande på det hävdvunna.
 6. Samhället måste förändras, ty långsam förändring är medlet att bevara det, liksom människokroppens ständiga förnyelse. Men Försynen är den rätte vägvisaren, och prövostenen får en statsman är hans förmåga att fatta den verkliga riktningen hos de av Försynen ledda krafterna i samhället.
 • Russel Kirk, The Conservative Mind (1954), citerat ur Ernst Wigforss, “Om provisoriska utopier”, Insikt och handling 2 (Lund 1958), s. 105-106
 • Då man söker foga in något som skulle kunna kallas konservativ utopism i det grova partipolitiska skemat, möter man åtminstone tillsvidare snarast oöverkomliga svårigheter. Inte därför att konservativ kritik av samhället sådant det utvecklat sig skulle sakna skärpa och kraven på förändringar därför skulle bli mindre radikala. Motsatsen kunde hellre sägas vara fallet. Man kanske finner förklaringen i historiska förhållanden. Från början har konservatismen betytt motstånd mot förändringar och när sådana ägt rum har till en tid det gamla stått kvar som något kanske möjligt att återvinna. Det var en organiskt framvuxen samhällsform, ingen godtycklig teoretisk konstruktion, hade alltså ingenting att göra med det utopiska, som varit föremål för all konservativ samhällskritik i Burkes efterföljelse. Men ju längre förändringarna framskridit desto svårare har det blivit att tänka sig det gamla bokstavligen återställt. Om man fortfarande kastat längtande blickar i det förflutna har det mera varit efter vad man trott vara detta förflutnas anda än just de former vari denna anda har varit förkroppsligad. Men att skapa nya former för en viss anda har likväl tillräckligt över sej av utopisk strävan för att inte lätt gå samman med en konservativ inställning.
  • Ernst Wigforss, “Om provisoriska utopier”, Insikt och handling 2 (Lund 1958), s. 104. Wigforss opponerar sig emot det traditionella uppfattningen att konservatismen saknar politiska utopier.

Externa länkar[redigera]

Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Wikipedia har en artikel om:
Konservatism