Hoppa till innehållet

Johan Sundeen

Från Wikiquote
Romantikens föreställning om att bildning är en kungsväg till utvidgade insikter och införlivande av nya kunskaper hos människan, har alltjämt sitt avgjorda värde.

Johan Sundeen är en svensk idéhistoriker, som är docent vid Lunds universitet och verksam som universitetslektor på Högskolan i Borås.

Citat

  • Konservatism har ofta missförståtts som en stillaståendets ideologi, för mig handlar det i stället om ett förhållningssätt som sätter människan och hennes sammanhang i centrum; familjens och andra naturliga gemenskapers sammanhang, det lokala, nationella och europeiska rummets sammanhang, de historiska sammanhangen samt – inte att förglömma – sammanhanget mellan människa och Gud.
    • Reflektioner från periferin (2012), s. 13
  • Romantikens föreställning om att bildning är en kungsväg till utvidgade insikter och införlivande av nya kunskaper hos människan, har alltjämt sitt avgjorda värde.
    • Ibidem, s. 53