Hoppa till innehållet

Frank Baude

Från Wikiquote
Citat relaterade till Frank Baude.
Bo Gustafsson, Nils Holmberg och Frank Baude vid KFML:s bildande 1967.

Citat

[redigera]
  • Erfarenheterna visar att kapitalisterna är välorganiserade samt att fackledningarna på alla sätt försöker motarbeta arbetarnas egna aktioner.

Öppet brev, publicerat i Proletären nr 9/1971.


  • Sverige är ett kapitalistiskt land och har följaktligen en kapitalistisk statsapparat, med en borgerlig våldsmakt (polis, militär och domstolar) som helt igenom domineras av borgerliga värderingar och som har till uppgift att skydda det privata ägandet till produktionsmedlen. Denna våldsmakt kan och kommer att sättas in för att skydda det privata ägandet i en skärpt klasskamp. Så skedde t ex vid Sundsvallsstrejken, och mot arbetarna i Ådalen 1931. Under gruvarbetarstrejken låg jägarskolan i Kiruna i beredskap och polis sändes ut mot taktäckarna i Göteborg 1970!

Leve de vilda strejkerna!, sid 32.


  • Inom kommunistiska partiet uppstod opposition mot denna småaktiga gottköpssocialism . Oppositionen leddes av Set Persson. Han krävde en principiell analys av socialdemokratin i likhet med den partiet hade gjort under de framgångsrika år, då partiet vunnit massbas för sin linje och då socialfascismen hade bekämpats.

Leve de vilda strejkerna!, sid 46.


  • Givetvis kommer strejktaktiken i framtiden att ta sig många olika uttryck baserade på en mängd faktorer. Den generella lärdomen är dock, att arbetarklassen först när den uppträder självständigt som en klass för sig, frigjord från det kapitalistsamarbete som den korporativa fackliga rörelsen binder den med, kan uppnå bestående resultat.

Leve de vilda strejkerna!, sid 85.


  • Kan en politisk människa som vill kalla sig socialist, i sin vildaste fantasi tro att en svensk socialdemokrati skulle gå emot fåtalsväldet? I så fall placerar den människan in sig i idioternas leder. Men just denna vilja att se en vänster hos socialdemokratins ledare är allmänvänsterns förbannelse.

Mot strömmen, sid 124.


  • Vi har fått en liten föraning om arbetarklassens styrka i det här med Brexit. Det är faktiskt arbetarklassen som utifrån sin ståndpunkt har tagit ställning mot EU. Journalisterna är helt förvånade därför att deras enda kontakt är folket i London, men det är inte arbetarklassen man har nått och pratat med utan det är överklassen och etablissemanget.

Intervju i Proletären nr 28/2016, sid. 12. [1]


  • Det är att bejaka lusten att läsa och försöka tillgodogöra sig marxismens guldklimpar. Ett återvändande till marxismens klassiker stärker alltid tänkandet inför dagens problem. Att aldrig lägga av att studera, det tror jag är det mest värdefulla tipset man kan ge.

Baude svarar på frågan Vilka är de viktigaste erfarenheterna som du skulle vilja förmedla till oss i en yngre generation som fortsätter kampen för ett kommunistiskt arbetarparti i Sverige?, samma källa som ovan, sid. 14.

Citat om Frank Baude

[redigera]
  • Detta är Frank från marxisterna, de är de enda verkliga proletära krafterna i Sverige idag.

Amaltheamannen Anton Nilson presenterar Frank Baude inför socialdemokratiska kvinnoklubbens styrelse. Citerat ur Mot strömmen, sid. 156.

  • KPML(r) miste sitt enda mandat. Med partiets ledare Frank Baude försvinner fullmäktiges färgstarkaste talare. Men för demokratin är det en framgång att väljarna vänt ryggen åt det revolutionära och intoleranta KPML(r).

Göteborgs-Tidningen efter kommunalvalet 1985. Citerat ur Mot strömmen, sid. 204.

  • Det revolutionära KPML(r) åkte ur kommunfullmäktige i Göteborg, där partiledaren i egen hög person hållit en plats under två mandatperioder. Vid förra valet var det inte långt ifrån att r-arna ökat sin representation på Börsen, men nu har de gjort sitt för den här gången och förhoppningsvis för alltid. Vi betraktar det som ett sundhetstecken att Baude är borta. I hans fall handlade om att utnyttja demokratins spelregler för att sprida ett budskap som egentligen går ut på att avskaffa demokratin.

Arbetet under rubriken "Skönt att bli av med r-arna!" efter kommunalvalet 1985. Citerat ur Mot strömmen, sid. 204.