Hoppa till innehållet

Fördom

Från Wikiquote

Fördom är en sakligt ogrundad men spridd uppfattning.

Citat[redigera]

  • I en upplyst tid är jag djärv nog att bekänna, att vi, i stället för att kasta bort alla våra gamla fördomar, i hög grad omhuldar dem och att vi är oblyga nog att omhulda dem därför att de är fördomar, och ju längre de har funnits och ju allmännare de har varit förhärskande, desto mer omhuldar vi dem. Vi är rädda för att sätta människorna att leva och handla var och en på sitt eget förråd av förstånd, ty vi misstänker att varje människas förråd är obetydligt och att individerna gjorde riktigare i att anlita nationernas och generationernas samlade kapital. […] Fördomen ger stöd åt handlandet då en oförutsedd händelse inträffar; den har på förhand ställt in sinnet på en fast kurs av klokhet och dygd och lämnar i avgörandets ögonblick icke människan tveksam, tvivlande, orolig och obeslutsam. Fördom gör en människas dygd till en vana. Genom den rätta fördomen blir hennes plikt en del av hennes natur.
  • Människan behöver för att uppföra sig väl icke problem utan tro . . . intet är så väsentligt för henne som fördomarna.