Hoppa till innehållet

Christian Günther

Från Wikiquote
Citat relaterade till Christian Günther.
Édouard Daladier, fransk regeringschef.
  • [Generalkonsul Nordling hade kommit direkt från Paris] med ett handbrev från Daladier, vari meddelades, att Nordling vore betrodd med ett ytterst viktigt budskap. Nordling meddelade, att franska regeringen nu vore beredd att skicka trupper till Finland, i första hand 50 000 man, som skulle sändas över Narvik. Denna truppsändining inginge i en allmän anfallsplan mot Sovjetunionen, som med början den 15 mars komme att insättas mot Baku och redan dessförinnan genom Finland.
    • Günthers Minnesanteckningar 2 mars 1940, Utrikesdepartementet: Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget, Stockholm, 1947, sid. 119. Här citerat ur Jan Myrdals artikel Det möjliga storkmaktskriget, Proletären nr 14/2015, sid. 14. [1]