Condoleezza Rice

Från Wikiquote
Citat relaterade till Condoleezza Rice.

Andra om Rice[redigera]

  • Hon har för egen vinnings skull klättrat till höga poster över lik. Hon har av öppet privatekonomiska skäl stött det angreppskrig mot Irak om vilket hon visste att de uppgivna skälen (massförintelsevapnen) var falska. Hon har med full insikt i gällande internationell rätt medvetet strävat efter att Förenta staterna skall bryta mot såväl krigets lagar som lagligförklara tortyr mot meningsmotståndare. Hennes välmanikurerade händer är blodiga. Hon har begått just de brott för vilka Kaltenbrunner och Ribbentrop hängdes 1946. Nu är dödsstraffet avskaffat för sådana folkrättsbrott. Men om den världspolitiska kraftbalansen förändras kommer hon att ställas inför samma slags domstol som de gjorde. Allt talar för att hon då skulle dömas. En sådan person kan man ta i hand blott i samma läge som när Folke Bernadotte tog Joachim von Ribbentrop i hand. Annars icke.

    Condolezza Rice är en alltigenom föraktlig och vidrig representant för mord och blod, tortyr och utplundring. Det är en skam för den svenska regeringen att den inbjudit henne.
    • Tal av Jan Myrdal utanför Irakkonferensen 2008-05-29 i Infra City i Upplands Väsby, då Rice gjorde statsbesök i Sverige.

Källa: [1]]