Denis Diderot

Från Wikiquote
Citat relaterade till Denis Diderot.
"Den som smädar Diderot är en kälkborgare" - Goethe
  • Knullen såsom avsadlade åsnor men given mig rätt att säga knulla!
    • "vad Denis Diderot sade till sin tids hycklare", citerat ur Jan Myrdals Den trettonde, sid 162.
  • När jag jämför den ringa tid, som vi anslå åt arbetet, med de förvånande framsteg vi icke desto mindre göra, säger jag mig, att en man med ordinär begåvning, men ett starkt och robust temperament, som toge till böckerna klockan fem på morgonen och icke släppte dem förrän klockan nio på kvällen, en man, som vore litteratör liksom man är kopparslagare, vid fyrtiofem års ålder skulle sitta inne med allt det vetande, som det överhuvud är möjligt att ernå.
    • Denis Diderot år 1765, när han publicerat dom sista tio volymerna i Encyklopedien. Citerat ur Jan Myrdals skriftställning nr 14, sid. 185-186.

Andra om Diderot[redigera]

  • Diderot är Direrot, en enastående individ; den som smädar honom och hans sak är en kälkborgare, och av sådana finns det ett otal.
    • Goethe om Diderot. Citat ur Konst och kultur nr 1/1945. [1]