Diskussion:Ernst Wigforss

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Citatet om att fattigdomen kommer från två likalydande motioner i riksdagens båda kamrar 1928. Den i FK (nr 157 1928) undertecknades av Möller, Wigforss, Sandler, Bärg och Olof Olsson, den i AK (nr 270 1928) av Per Albin Hansson, August Sävström, Andersson i Råstock, Arthur Engberg, Johansson i Stockholm Värner Rydén, Johansson i Uppmälby, Viktor Larsson och Axel Lindqvist. Samtliga dess är alltså upphovsmän till citatet.

Per Albin Hansson anmärkte i AK 18 april 1928 (Nr 26):

Det har också gjorts ett försök att utnyttja ett ord i den motion, som från socialdemokratiskt håll framförts. Det heter där: "Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Den blir outhärdlig, då den dagligen kan jämföras med andras överflöd, och om den framstår såsom onödig, såsom ett tillfälligt resultat av sådana anordningar i samhällslivet, som kunna ändras."
Jag är tämligen övertygad om, att i den populära agitatioinen skall man av detta icke citera mera än den första satsen, att fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Sedan skall man draga aden enkla konklusionen, att alltså vilja socialdemokraterna göra alla till fattiga.

Så som citatet står här nu är det inte ordagrant. Om det ska finnas kvar bör det vara hela det av Hansson citerade stycket och med samtliga motionärers namn. Edaen (diskussion) 5 september 2021 kl. 22.30 (CEST)Svara[svara]