Hoppa till innehållet

Eliel Löfgren

Från Wikiquote
Citat relaterade till Eliel Löfgren.
Lenins anseende var kolossalt, och detta icke blott bland kommunisterna utan även och kanske allra mest bland dem, som hoppades på bolsjevismens undergång.
  • För det ryska folket framstod han allmänt som en halvgud, omstrålad av en nimbus, som sent kommer att förblekna, och kring vilken redan långt före hans död spunnits en utomordentligt stark tradition. Hans anseende var kolossalt, och detta icke blott bland kommunisterna utan även och kanske allra mest bland dem, som hoppades på bolsjevismens undergång. Han hade ju en sällsynt kraftig vilja och enastående förståndsgåvor och det är ju han, som drivit igenom bl.a. den nya ekonomiska politik som Ryssland alltjämt för. Vilka följder hans död kan komma att få för rysk inre såväl som yttre politik är svårt att säga, men omöjligt är inte, att det kan få stora politiska konsekvenser.