Hoppa till innehållet

Eric Hoffer

Från Wikiquote
Citat relaterade till Eric Hoffer.
Eric Hoffer, 1967
  • There is a cry of outrage all over the world when people die in Vietnam or when two Negroes are executed in Rhodesia. But when Hitler slaughtered Jews no one remonstrated with him. The Swedes, who are ready to break off diplomatic relations with America because of what we do in Vietnam, did not let out a peep when Hitler was slaughtering Jews. They sent Hitler choice iron ore, and ball bearings, and serviced his troop trains to Norway.
    • Det blir en enorm indignation världen över när folk dör i Vietnam eller när två svarta avrättas i Rhodesia. Men när Hitler slaktade judar var det ingen som invände mot honom. Svenskarna, som är beredda att avbryta de diplomatiska förbindelserna med USA p.g.a. vårt agerande i Vietnam, gav inte ifrån sig ett knyst när Hitler höll på att slakta judar. De skickade järnmalm och kullager till Hitler, och underhöll hans trupptransporter till Norge.
    • Eric Hoffer, "Israel’s Peculiar Position", Los Angeles Times, 26 maj 1968.