Fredrik Böök

Från Wikiquote
Citat relaterade till Fredrik Böök.
 • Elden är ett renande element, och midnattsbålet framför universitetet får utan tvivel många verkningar, som blott den förtorkade fackmannen, den bornerade estetiska specialisten kan vara hågad att beklaga.
  • Fredrik Böök om de tyska studenternas bokbål vid Unter den Linden i Berlin 10 maj 1933, som Böök själv bevittnade. Källa: Böök, Fredrik, Hitlers Tyskland maj 1933, Stockholm : Norstedt, 1933.
 • Känner vi inte djupare än någonsin, att om vi tror på mänskligheten, så måste vi tro på stormens herre, så måste vi tro, att den världshistoriens stora process, som tänkare har kallat för kvalfull, också är gudomlig?
  • Fredrik Böök i tal inför studenter vid Lunds universitet, 4 oktober 1940. Källa: Oredsson, Sverker, Lunds universitet under andra världskriget : motsättningar, debatter och hjälpinsatser, Lund : Lunds universitetshistoriska sällsk., 1996, ISBN 91-972850-0-5.
 • Endast det största, rikt begåvade folket i Europas mitt förmenades det att få den tusenåriga drömmen besannad
  • Källa: Böök, Fredrik Tyskt väsen och svensk lösen, Malmö : Dagens böcker, 1940.
 • I likhet med alla andra kyliga iakttagare underskattade (jag) det politiska geniet hos Hitler [...] Han förstod, att det krävs våldsamma affekter, masspsykoser, lidelser och hat; endast dessa känslor kan lösa ut den nödvändiga energin. I det avseendet skiljer sig inte mänskan från djuren – de måste hetsas.
  • Källa: Böök, Fredrik Tyskt väsen och svensk lösen, Malmö : Dagens böcker, 1940.
 • Under Hitlers ledning går det tyska folket nu den heroiska, den krigiska vägen mot detta mål, och de fromma önskningarna har inte längre något att betyda.
  • Källa: Böök, Fredrik Tyskt väsen och svensk lösen, Malmö : Dagens böcker, 1940.
 • Den betyder uppbyggandet av en mellanfolklig och ekonomisk ordning för Europa, som kan skänka fred och trygghet. I den nya världen, som kommer att stå under tysk ledning, väntar oss stora uppgifter… I en gemensam europeisk framtid, under samarbete och positiv strävan för ordning och rätt, för materiell välfärd och andliga värden, kommer tyskt och svenskt väsen, som under kriserna vuxit isär, åter att närma sig till varandra.
  • Fredrik Böök om följderna av en tysk seger i andra världskriget. Källa: Böök, Fredrik Tyskt väsen och svensk lösen, Malmö : Dagens böcker, 1940.

TIllskrivna citat[redigera]

 • Det är konturerna till ett nytt samhälle som avtecknar sig i Stalinalléns väldiga propyléer. Leder de, sakta stigande, hän mot framtidens tempel, så kommer inga småaktiga estetiska reservationer att få fläcka eller beskugga Stalinalléns tornade byggnadsmassor, de kommer att stråla bländvita och heliga som Akropolis’ och Parthenons marmor, dyrbara minnesmärken från den skapande visionens gryningstimma.
  • Fredrik Böök i ett refuserat inlägg i Svenska Dagbladet 1956, efter ett besök i Östtyskland. Källa: Ahlmark, Per, Det öppna såret : om massmord och medlöperi, Stockholm : Timbro, 1997, s. 345, ISBN 91-7566-326-0.