Göran Greider

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Göran Greider.
Göran Greider 2012.
 • LO tycks ibland vara berett att sälja sin själ för att få någon att prata med.
  • Göran Greider om LO.
 • När jag var sexton drömde jag om världsrevolutionen. Nu är jag fyrtio - och planerar för den.
  • Göran Greider i dikten "Det finns dagar då planeten simmar lugnt".
 • Politik börjar och slutar på gatorna.
  • Göran Greider i Arbetarklassens återkomst, Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 1998, s. 7.
 • Det ligger i den "svenske" rörmokarens krassa intresse att fler arbetslösa invandrare i Alby eller Hammarkullen får jobb; det stärker också hans position på arbetsmarknaden.
  • Göran Greider i Arbetarklassens återkomst, Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 1998, s. 95.
 • Att ekonomernas moralismer och mediernas exploatering av skuldkänslorna de skapar fått sådant genomslag säger något om hur djupt traditionella och religiöst grundade moraluppfattningar ännu ligger hos människorna.
  • Göran Greider i Dagens Nyheter, 27 november 1998.
 • Den underliggande tesen i den konservativa etikjargongen är att individen och familjen bör ta större ansvar - istället för det offentliga, som om det på något sätt vore mer etiskt.
  • Göran Greider i Dagens Nyheter, 27 november 1998.
 • Vad är brottet att köpa en starköl eller chartra flygplan för skattepengar i jämförelse med att inte göra något åt massarbetslösheten?
  • Göran Greider i Broderskap / Dagens arbete.
 • I praktiken tror jag att skattenivån kommer att närma sig 100 procent men aldrig nå den nivån - fickpengar kommer folk alltid att vilja ha.
  • Göran Greider i tidningen Skatter & Välfärd, 1999.
 • Min fråga är: Vad händer vid den punkt där alla verkligen ärligt har lyssnat på varandra, ruckat lite på sin uppfattning men där konflikten ännu är kvar att lösa?
  • Göran Greider i Dagens Nyheter, 28 mars 1999.
 • Ironiskt nog har i dessa yttersta tider – och i största hemlighet – Lenins partiteori kommit att prägla riksdagspartierna: Organisationerna är partiledningarnas verktyg. De lydiga blir kvar. De olydiga bryts ner.
  • Göran Greider i Ordfront, nr. 9/2000.
 • Ett kännetecken på en bra politisk dikt är att den inte kan missbrukas av fienden.
  • Göran Greider i Dagens Nyheter, 29 augusti 2002.
 • ... folk frågar mig ofta hur jag kan vara så produktiv. Svaret är att jag har en så stark politisk övertygelse. Den kolliderar hela tiden med saker och ting i min omgivning och då tvingas jag uttrycka mig. Varenda käft skulle bli mer produktiv om de bara hade en starkare övertygelse.
  • Göran Greider i Dagens Nyheter, 29 augusti 2002.
 • När jag genom åren hört ord som budgetunderskott, statsskuld och försvagad krona har jag ofta blivit glad. Under nittiotalet räddade dessa underskott samt den försvagade kronan svenska folket från en riktigt djup depression.
  • Göran Greider i Riksdag & Departement, nr. 10/2002.
 • Partiet säger ja till liberalismen men förnekar dess bästa sida: individens självständighet. Och partiet säger nej till socialismen men bejakar dess sämsta sida: tvångskollektiv- ismen. Vad blir kvar? Partiordföranden.
 • Det finns för många företag i Sverige.
  • Göran Greider i TV4:s Nyhetsmorgon, 17 april 2004.
 • Jag är emot entreprenörskap.
  • Göran Greider under en föreläsning vid Högskolan Dalarna, Falun, oktober 2006. [1]
 • Entreprenörer är som den italienska maffian.
  • Göran Greider under en föreläsning vid Högskolan Dalarna, Falun, oktober 2006. [2]
 • Jag har (...) haft ambitionen att skriva en diktsamling som radikalt avviker från vad som idag ges ut, både vad gäller format, form och tendens.
  • Ur förordet till Världen efter kommunismen (2000).
 • Många entreprenörer leder till att ett land blir fattigt.
  • Göran Greider under en föreläsning vid Högskolan Dalarna, Falun, oktober 2006. [3]