Göran Rosenberg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Göran Rosenberg.

Citat[redigera]

  • Med tiden riskerar dessa nätets underjordiska yttrandemiljöer att ersätta den gemensamma offentliga arena som varit förutsättningen för yttrandefriheten såsom vi hittills känt den.
    Vad försvaret av yttrandefriheten i dag kräver är därför inte kompromisslöshet utan den politiska och sociala förmågan att ingå de nya kompromisser, formella och informella, som krävs för att säkra yttrandefriheten också i nätets och näthatets tidevarv.
  • Någon kanske invänder att det inte är minoriteter som ska skyddas, utan individer. Men för individer som ser sig själva som en del av en minoritet, eller som av majoriteten betraktas som en del av en minoritet, räcker det inte alltid. Skyddas inte minoriteten, skyddas heller inte en del av individen.