Gösta Bagge

Från Wikiquote
Citat relaterade till Gösta Bagge.
Gösta Bagge
  • Demokratin undergräver helhetens intressen, leder till demagogi och bossvälde och hotar det allmännas bästa.
    • Gösta Bagge 1914.
  • Vi har rullat ihop oss som igelkotten inför faran, med taggarna åt alla håll. Och också de stora djuren brukar ju ha respekt för att ge sig i lag med en sådan i onödan. Vi kan försvara oss, och vi kommer att göra det.
    • Inför andra världskriget.