Galeazzo Ciano

Från Wikiquote
Citat relaterade till Galeazzo Ciano.
Galeazzo Ciano vid skrivbordet 1937.
  • Man får inte /.../ bortse från det etiopiska folkets grundläggande krav på religiös och individuell frihet, och säkerhet till liv och egendom /.../ dess behov av civilisation, och ekonomisk, kulturell och social utveckling. Italien ser den uppgift hon har åtagit sig i Etiopien som ett heligt civilisationsuppdrag.
    • Galeazzo Cianos, dåvarande Italiens utrikesminister, not vilken lästes upp i Nationernas förbunds assemblée 30/6 1936. Citat ur Ockupanter, då och nu