Gustav II Adolf

Från Wikiquote
Citat relaterade till Gustav II Adolf.
Gustav II Adolf

Citat av Gustav II Adolf[redigera]

  • I utav adel och I andre som frie gods begären vad trängens I här rivens och slitens om ynka få gårdar? Drager dit till desse land som rödjer eder så stora gods och eder själv lyster och vars och ens makt tillåter! Jag skall eder med privilegier och frihet försörja, hjälpa och all gunst bevisa.
    • Gustav II Adolf tal till riksdagens ledamöter 1617. Citerat ur Ordfronts Sveriges historia, sid. 150.

Andra om Gustav II Adolf[redigera]

  • /.../den kunglige ynglingen beskriver med triumf och välbehag ett framgångsrikt strafftåg - i dag säger vi vedergällningsaktion - som han just hade företagit mot Skåne. Under loppet av ett par veckor hade han lyckats skövla och ödelägga inte mindre än 24 stora skånska kyrksocknar. Gustav Adolf rapporterar till sin kusin, att hans trupper hade "grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja". /.../ I brevet framhålles uttryckligen att svenskarna "intet motstånd haft" från "fienden", vilket förklaras av att "fienden" bestod av en värnlös civilbefolkning, där kvinnor och barn ingick. Och man frågar sig hur många människor som undkom levande i de 24 kyrksocknarna vid detta Song My i Skåne 1612 - 356 år före Song My i Vietnam - där Gustav Adolfs krigsfolk fick döda alldeles efter sin "egen vilja"?


  • Gustav II Adolf dog med åren tämligen fet, ett politiskt hjon i kamp för Frankrike mot Tysklands nödvändiga enhet. Ett livsverk som inte varit Europa till större glädje.
    • Jan Myrdal i Expressen 19/7 1987. Här citerat ur Medvetandet gör oss ansvariga, sid 225.