Hoppa till innehållet

Helsingborg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Helsingborg.
 • Det finns en kort överfart vid det baltiska havet vid Helsingborg, på vilket ställe Själland kan ses från Skåne, ett vanligt tillhåll för vikingar
  • Adam av Bremen (1070)
 • Hälsingborgs stad ligger gentemot Helsingör vid stranden och Sundet. Staden är smal och utsträckt efter stranden uti en huvudgata. Östra landsidan instängde staden såsom en ganska hög, brant mur, på vilken den nedanför liggande staden helt artigt åskådades
  • Carl von Linné, utdrag ur Skånska resan (1749)
 • Till döddagar skall jag minnas, hur det blåser i Hälsingborg; Till barken almarna skinnas av vädret kring Nya Torg
  • Karl Ragnar Gierow
 • För min del lutar jag betydligt åt deras sida, hvilka vilja sätta Helsingborg framför allt annat. Icke derför som skulle man ej finna andra svenska landskaper till och med mera storartade, lika effektrika och slående i första ögonblicket, men derför att denna intresserar mera i längden. De andra svenska naturerna ega storhet, ega behag, ega hvad ni vill; men de sakna lif; de hafva denna urnordiska tysthet, denna högtidliga orörlighet, som är af en så patetisk verkan för momangen, men som blir nedtryckande för en längre sammanvaro; här åter har man ett måleri med figurer, ett rörligt, ständigt omvexlande och sig förnyande skådespel; det är en natur, vid hvilken man icke tröttnar. med hvilken man kan umgås i stället för att blott i förbigående beundra den. Stig upp en vårmorgon, då solen ligger öfver den danska kusten, i dessa trädgårdar, dristigt hänkastande här och der i de nyckfullt skurna branter, under hvilkas skugga Helsingborg är anlagdt, stig upp, om ni behagar, och blicka ut öfver Sundet! öfver detta haf, som här är en flod! men en flod med hundratals seglare, ost- och vestindienfarare, amerikaner, britter, linjeskepp från Archangel, fruktfartyg från Medelhafvet! betrakta denna tafla, så ensam i sitt slag, så full af färg och känsla, och tillika så dramatisk.
  • Oscar Patrik Sturzen-Becker, utdrag ut Herman Hofbergs Genom Sveriges bygder (1896)