Henrik Jönsson (entreprenör)

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Henrik Jönsson (entreprenör).

Henrik Jönsson, född 27 februari 1975, är en svensk entreprenör och borgerlig samhällsdebattör som har beskrivit sig själv som libertarian.

Citat[redigera]

 • Definitionerna för hat och hot har kontinuerligt flyttats runt för att vänstern ska kunna beskriva sina egna väljares våld som yttrandefrihet, och meningsmotståndarnas yttrandefrihet som våld.
 • Att överordna sin egen rätt att definiera verkligheten andra människors liv och framtid, utgör på många sätt det yttersta förräderiet av den mänskliga civilisationen.
 • Hat buntas idag nästan regelmässigt samman med hot till ett närmast enhetligt begrepp. Men där hot är en objektiv kriminell gärning beskriver hat huvudsakligen ett subjektivt känslotillstånd. Det är just detta som gör hatdefinitionen så maktpolitiskt användbar. För genom att tolka kritik som hat och sedan kontextualisera detta subjektivt upplevda hat tillsammans med objektiva hot så framstår även legitim kritik som närmast brottslig. [...] Önskan att använda ideologisk hemvist som kriterium för att avgöra huruvida kritik är legitim eller demokratifientlig är i sig det enskilt största hotet mot just demokratin eftersom det gör skillnad på hur olika samhällsgrupper ska tillåtas uttrycka sig. [...] Jag betraktar tendensen att tolka kritik som hat som en fara för demokratin.
 • Vänstern har moraliserat sin politik och likställt sina egna policys med objektiv godhet. Denna moralpolitiska uppfattning reducerar hela samhällsanalysen till en svartvit kamp mellan gott och ont där alla avvikelser från vänsterns tolkningsmodeller blir antingen obegripliga eller ondskefulla.
 • Om den befarade effektbristen 2022:
  Denna oförmåga att ta långsiktigt och praktiskt ansvar speglar ett allvarligt demokratiskt problem i Sverige, nämligen den kollektiva benägenheten att låta ideologiska önskningar trumfa verkligheten ända tills krisen är ett faktum.
 • Om Hybritprojektets satsning på fossilfri stålproduktion:
  Den just nu pågående, och historiskt stora, satsningen på fossilfri stålproduktion kan således sammanfattas med följande punkter: Hybritprojektet behöver löpande investeringar många hundratals miljarder kronor av medborgarnas pengar, och detta under många decennier framöver. Hybritprojektet kräver lika mycket ny el som hela Finland i en tid när hela Sverige lider av akut och systemhotande eneregibrist. Hybritprojektets fossilfria stål beräknas bli dyrt och ledningen har inga svar på om det alls kommer att vara attraktivt på världsmarknaden. Hybritprojektets verkliga miljönytta är tveksam om man jämför dess elbehov med vilken mängd kolkraft denna mängd el skulle kunna ersätta. Varför granskar inte journalister Hybritprojektet noggrannare? Varför prövar inte ekonomer Hybritprojektets kalkyler mer kritiskt? Varför ifrågasätter inte energiingenjörer Hybritprojektets genomförbarhet? Allt detta tyder på att Hybritsatsningen är Sveriges hittills största gröna bubbla någonsin och att både projektets ledarskap, dom politiker som finansierar det, och medierna som beskriver satsningen, av ideologiska skäl delar samma ounderbyggda önskan: 'Det måste vara möjligt!' [Detta] ska på inget sätt uppfattas som ett angrepp på vare sig klimatarbete eller på satsningar på ny hållbar teknik, utan som en kritik av orealistiska förhoppningar, en kritik av dåligt underbyggda satsningar, och en kritik av investeringar som dränerar Sverige på resurser och därigenom hindrar ett resurseffektivt hållbarhetsarbete. För ytterst tenderar alla politiska försök till 'språng' att leda till tragiska vurpor, oavsett om dom beskrivs som 'stora' eller som 'gröna'.
 • Det jag vill blicka tillbaka på på min dödsbädd är att jag gav det min fulla energi till att försöka komplettera den svenska kulturen med [ett] individualitetsperspektiv.
 • Min primära kritik av Miljöpartiet är att dess ledarskap under dom senaste åtta åren har degenererat till en form av grön auktoritärianism driven av eko-primitivistiska ideal vilka står i strid med det fria, utvecklingsbenägna välståndssamhället.
  • Politikbyrån (vid 2m59s), Sveriges Television, 22 februari, 2023.
 • Om effekterna av den stora migrationen i Sverige under mitten av 2010-talet:
  Under normala omständigheter räknar Sverige både volymer, människor och kostnader rörande exakt allt från funktionsvariation till konsumtionen av isglass. För faktum kvarstår: All politik innebär prioriteringar av hur oändliga behov ska dela på ändliga tillgångar. Och det stod snart klart att den svenska välfärdsstaten inte alls hade Messias oändliga resurser. [...] För den politiker som påstår sig kunna bespisa hela världen på sju bröd och några fiskar torde det vara värt att minnas vad Jesus hade att säga om fåfänglighetens högmod: "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol [...] men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder tunga bördor och lägger dem på folket, men själva vill de inte ens med ett finger flytta dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. [...] De tycker om att ha hedersplatsen vid festmåltiden och att sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. [...] Men den som på detta vis upphöjer sig själv kommer ytterst att bli förutmjukad." Och allt tyder på att förudmjukelsens tid är kommen.
  • "MIGRATIONENS PRIS" (vid 11m19s och 25m14s), Henrik Jönsson på YouTube, 25 februari 2023.
 • Eliminiera statens inflytande över kulturen helt. För varje stöd, varje bidrag, och varje satsning är en statlig påse pengar som är täckt av spindelvävsliknande marionettrådar vilka obehindrat sträcker sig över alla utsträckta armlängder. Och i formen av osynliga vänskapsband knyter an till både nämnder, institut och kulturutövare. Klipp dessa kulturens osynliga band nu. Stryp den kulturella respiratorn för både högerns och vänsterns politiserade kulturambitioner, och skattebefria istället all kulturproduktion. Gör det även skattefritt för företag och privatpersoner att donera sina egna pengar till kulturutövarna, till teatrarna och till konstnärerna. En sådan ordning skulle demokratisera hela kulturlivet i ett enda slag genom att helt enkelt låta folket själva finanasiera den kultur de faktistkt vill ha.
 • Denna video är ingen kritik av klimatarbete. Den är däremot en kritik av övertygelsen att dom egna problemställningarna är så allvarliga, dom egna idéerna så oumbärliga, och dom egna lösningarna så nödvändiga att miljörörelsen blivit beredd att åsidosätta demokratin.
 • Världen har ingenting att vinna på att Sverige självflagellerar sig själv till döds på klimatortodoxins kortsiktiga altare när vi i själva verket gör vår allra största insats för mijön genom teknikexport och innovationsarbete.
 • Det är karaktäristiskt för Sverige att vilja 'gå före', att 'visa vägen' och att 'vara världsledande'.
 • Principiellt så är det ju rätt att staten inte ska lägga sig i kulturen. Kulturlivet ska vara oberoende, fritt, kaotiskt, utmanande, kreativt, frodigt. Men det tycker ju inte vänstern och har därför allokerat en massa skattemedel som då absorberas av just kulturskapare som är till vänster, vilket har bidragit till att det har producerats mycket mycket mer vänsterkultur, medan högern har tyckt 'Det där får marknaden klara. Vi fokuserar på företagsamhet.'
 • Att samma vänster, som konsekvent utmålar stillsamma synpunkter på icke-binära Lucior och biblioteks-dragshower som allvarliga demokratihot, samtidigt är beredda att ge efter för auktoritära teokraters krav på blasfemilagar, uttrycker att groteskt hyckleri.
 • Jag kan berätta exakt hur det känns när någon bränner den svenska flaggan, eller för den delen bibeln: Det känns som att den som gör det är en patetisk clown, vilket är precis vad varje civiliserad människa bör känna när någon ägnar sig åt barnsliga och betydelselösa provokationer. Det enda man kan bränna som provocerar svenskar är fossila bränslen.
 • Om förslaget Chat control:
  Det är helt orimligt att dom här människorna som fattar beslut över oss alla har så låg kunskap att dom inte vet vad det är för konsekvenser deras beslut faktist får för människor som lever sina liv i en digital realm.
 • Politik är ju i mina ögon till stor del som att titta på Amerikansk fribrottning. Det är alla dom mest spektakulära konstigheter där folk gör olika manövrar som dom har kommit överens om. Det är ju akrobatik och skådespeleri.
Wikipedia har en artikel om:
Henrik Jönsson (entreprenör)