Hilding Hagberg

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Hilding Hagberg.
Hilding Hagberg
 • Kan ett närmare samarbete mellan kommunister och socialdemokrater tänkas? Det officiella socialdemokratin har i viss mån modifierat sin inställning gentemot kommunismen. Den tidigare isoleringstaktiken har uppgivits liksom man slopat sådana undantagsåtgärder som transportförbud, hotet om partiförbudslagstiftning, cirkulär 3 i Metallindustriarbetareförbundet, avstängningen från Folkets hus-lokalerna, utestängandet från kommunala förtroendeuppdrag m. m. En kommunist har t. o. m. insatts i en kunglig utredningskommité - rusdrycksutredningen - och även om en sådan svala inte gör någon sommar tyder det inträffade på en benägenhet att ompröva tidigare ståndpunkter.
  • Vår tid, nr 1/1945, sid. 5.
 • Numera hävdar vi ... att en social revolution i Sverige måste ske i samverkan med de socialdemokratiskt ledda massorna och deras organisation.
  • Vår Tid, nr 2/1963. Här citerat ur Nils Holmbergs Till kamp för Sveriges Kommunistiska Parti, sid. 29.
 • Egentligen råder det inga större meningsskiljaktigheter mellan oss och socialdemokraterna.
  • Hagberg i Dagens Nyheter 31/12 1964. Här citerat ur Nils Holmbergs Till kamp för Sveriges Kommunistiska Parti, sid. 32.
 • Stalins verk symboliserar allt vad människornas bästa andar format i sina drömmar och velat skapa i sin kamp.
  • Källa: Skott, Staffan, Liken i garderoben lever än, Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2000, ISBN 91-89080-44-0.