Hjalmar Hammarskjöld

Från Wikiquote
Citat relaterade till Hjalmar Hammarskjöld.
  • Jag tror inte på demokratins förmåga att lyckliggöra ett folk, allra minst den sortens demokrati som det här blir fråga om och som sannolikt ganska fort kommer att leda till massvälde.
    • Hjalmar Hammarskjöld i riksdagens rösträttsdebatt 1918.
  • Det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta, innebär att makten lägges i deras hand som är minst kompetenta att hantera den.
    • Hjalmar Hammarskjöld i riksdagens rösträttsdebatt 1918.
  • Förtryck ovanifrån är svårt, förtryck nedifrån, från massan, är olidligt.
    • Hjalmar Hammarskjöld i riksdagens rösträttsdebatt 1918.