Hoppa till innehållet

Jan Björklund

Från Wikiquote
Jan Björklund (2018)

Jan Björklund, född 1962 i Skene, Älvsborgs län; politiker (folkpartist), utbildningsminister i utbildningsdepartementet 2006-2014.

Ur boken Skolstart - Dags för en ny skolpolitik"[redigera]

"En ny skolpolitik måste väsentligt tydligare än efterkrigstidens nyttofixerade läroplaner ta sikte på kulturella bildningsideal. Det är ingen tvekan om att den skolpolitik som gått ut på att utradera vårt gemensamma bildningsarv och fostra historiska analfabeter måste karaktäriseras som ett intellektuellt förräderi mot de uppväxande generationerna."

Lars Leijonborg och Jan Björklund, "Skolstart - Dags för en ny skolpolitik", sida 35, Stockholm: Ekerlids 2002, ISBN 9189617304


"Låt mig därför slå fast en i Sverige kontroversiell tes: lärarna kan mer än eleverna. Det är därför skolan finns. Hela tanken på att eleverna ska bestämma i skolan bygger på idén att eleverna själva vet bätttre än lärarna vad de vill lära sig. Men frågan är ju hur man ska kunna veta om man vill lära sig något om man inte vet om att kunskapen finns, eller ännu mindre vet om att det är den kunskapen man behöver i framtiden. Den socialdemokratiska regeringen sätter stort hopp till ett försök med elevstyrda gymnasier. Det betyder att eleverna bildar majoritet i en styrelse där rektorer och lärare är med. Styrelsen tar över ansvar från rektorn. För mig är dock idén feltänkt. Omyndiga elever som själva inte gått ut skolan ska inte kunna rösta ned rektorn och dem som ansvarar för hur en skola ska skötas. Det är viktigt att eleverna har inflytande. Men eleverna ska inte ta över skolan."

Lars Leijonborg och Jan Björklund, "Skolstart - Dags för en ny skolpolitik", sida 36, Stockholm: Ekerlids 2002, ISBN 9189617304


"Det är dags att hävda läraryrkets professionalism. Lärarna ska inte i första hand vara kompisar med eleverna. Lärarna ska vara inspirerande föredömen i skolundervisningen. Det räcker inte med höjda lärarlöner för att höja yrkets status. Samhället måste visa att vi tror att lärarna är viktiga. Det visar man dåligt om man ständigt driver tanken att andra kan sköta skolan bättre än lärarna."

Lars Leijonborg och Jan Björklund, "Skolstart - Dags för en ny skolpolitik", sida 37, Stockholm: Ekerlids 2002, ISBN 9189617304


"En skola som inte ställer krav lurar eleverna, för livet innehåller krav. Ändå har det varit kontroversiellt att skolan måste ställa krav. Jag är rädd för att skolan blir en "snällfälla" där man i ambitionen att vara snäll lockar in våra barn och ungdomar i en fälla, som de sedan har svårt att ta sig ur. Jag menar att det faktum att man ställer krav - på närvaro, på respekt för andra och på kunskaper - är ett uttryck för engagemang för barnen och ungdomarna. Att ställa krav är att bry sig."

Lars Leijonborg och Jan Björklund, "Skolstart - Dags för en ny skolpolitik", sida 38, Stockholm: Ekerlids 2002, ISBN 9189617304


"Skolan, ja hela samhället, måste ge tydliga signaler. Det är rätt av de vuxna i skolan att kräva respekt i umgänget - elever emellan och mellan elever och lärare. Sena ankomster och provokationer ska omedelbart meddelas föräldrarna. Mobbning, som kan vara ett av de värsta psykiska övergrepp en människa kan drabbas av, ska alltid föranleda åtgärder, vid behov också polisanmälas."

Lars Leijonborg och Jan Björklund, "Skolstart - Dags för en ny skolpolitik", sida 133, Stockholm: Ekerlids 2002, ISBN 9189617304


"Skolans personal får inte vara bakbunden av luddiga paragrafer när fall av allvarlig mobbning konstateras. Rektorn ska ha ansvar - och nödvändiga befogenheter. Skollagen måste bli tydligare i att det är rektorn som är ansvarig för att vidta åtgärder mot mobbning. [...] Lärare och övrig skolpersonal måste ges en skyldighet att rapportera våld och kränkande behandling till rektor. Det är viktigt att förtydligandet av rektorns ansvar åtföljs av större befogenheter för rektor att ingripa, även genom att i allvarliga fall kunna avskilja mobbare från skolan."

Lars Leijonborg och Jan Björklund, "Skolstart - Dags för en ny skolpolitik", sida 139, Stockholm: Ekerlids 2002, ISBN 9189617304

I regeringen[redigera]

2007[redigera]

"I Sverige kallar vi den danske kungen Kristian den Gode för Kristian Tyrann, och då ligger det 500 år tillbaka i tiden, så [där] skulle man nog kunna enas mellan svenskar och danskar om en beskrivning."

SR P1, 1 mars 2007. Björklund nämner ett i hans tycke bra exempel på en meningsskiljaktighet mellan svenskar och danskar, i samband med ett förslag om en gemensam svensk historiebok. Kristian Tyrann kallades dock aldrig för Kristian den Gode i Danmark, utan det är en så kallad Faktoid. Från Olausson, Peter (2007): Faktoider - Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar. Månpocket: Tyskland. ISBN 978-91-7232-141-0.

Utan Nato är det inte osannolikt att Sverige skulle varit en sovjetisk delrepublik i dag.”

Jan Björklund som… SvD, 13 maj 2007.


Sverige bör vara med om världssamfundet kommer fram till att man ska gå till angrepp mot Irak. Det är folkpartiets linje.

Jan Björklund som… SvD, 13 maj 2007.


Jag har varit officer i försvaret i tolv år, under det sista decenniet av det kalla kriget. Vår uppgift var att skydda Sverige mot Sovjetkommunismen. Det är jag stolt över, oavsett vad Lars Ohly säger.

Björklund nominerad till fp-ledare DN, 15 juni 2007.


2008[redigera]

"Om man ska lära sig att hoppa höjd är det naturligtvis trist att riva ribban. Men vilken slutsats ska man dra om en elev i skolan river ribban, om en elev blir underkänd? Vår slutsats är att ge eleven mer hjälp, mer stöd, mer träningstid och mer av träningsinstruktörer. Vi ska visa att vi bryr oss, att vi engagerar oss och att vi har höga förväntningar. Vänsterblockets slutsats är att förbjuda ribban.
Herr talman! Att ställa krav på eleverna i skolan, krav som paras med mycket stöd och hjälp åt de elever som ska nå kraven, är inte att vara elak mot eleverna. Att ställa krav i skolan är att bry sig om eleverna."

Riksdagsdebatt onsdagen den 16 januari 2008. Protokoll 2007/08:52 (www.riksdagen.se)


"Sverige bör gå med i euron så snart som möjligt. Ställningstagandet från 2003 måste omprövas."

Intervju, Svenska Dagbladet, 2 november 2008.

2010[redigera]

 • Satir ska ju vara grovt överdriven och grovt förolämpande, och den uppfyllde båda.

2011[redigera]

 • Rysk gas har två nackdelar. Den ena är att den är gas, och den andra är att den är rysk.
  • Partiledardebatt i Agenda, SVT, 9 oktober 2011

2012[redigera]

 • Jag tvångsförvaltar gärna Göteborgs skolor.
  • Debatt SVT, 6 december 2012


"Sedan den moderna kommunen konstruerades i lagstiftningen på 1860-talet har kommunpolitikernas huvudansvar varit socialtjänsten. Kommunerna har också ägnat sig åt brandkår och sophämtning och sådant, men sociala frågor har dominerat. Den avgörande utbildningen för att bli kommunalbyråkrat i Sverige är i praktiken samma som för att bli socialarbetare. Och när kommunerna fick ansvaret för skolan på 90-talet hade man egentligen inte begripit sig på skolans kunskapsuppdrag. Det sociala uppdraget har legat i fokus. Det är naturligtvis viktigt det också, att elverna känner sig trygga, men det är ändå kunskapsuppdraget som är skälet till att vi har en skola. Det begriper inte kommunerna. Och även om man förstår uppdraget, begriper man inte hur man ska hantera det. Själva lärandeuppdraget, det har inte kommunerna tagit. Så ja, skolan måste återförstatligas."

Intervju i tidskriften Neo nr 6 2012, sida 21

2014[redigera]

 • Vi ligger på 38:plats i PISA. Sverige ligger ju bland länder som ungdomarna inte vet vad dom ligger någonstans.
  • Aftonbladet Debatt, Den 1 september 2014

2015[redigera]

 • Avundsjukan inom Socialdemokraterna är större än sexualdriften.
  • SVT Agenda, 10 maj 2015