Hoppa till innehållet

Jan Hjärpe

Från Wikiquote
Citat relaterade till Jan Hjärpe.


Kvalitén på den här artikeln är för närvarande omdiskuterad.
Du kan hjälpa Wikiquote genom att förbättra texten.Från Ramirättegången[redigera]

 • Frågan om uppsåt tycker jag är viktig att diskutera. Oberoende av de stötande uttrycken och omdömena i det som framförts i Radio Islam och i Ramis bok (Vad är Israel?) är det väl helt klart att Ramis ärende inte är att angripa judarna/judendomen (folkgruppen) i sig, utan att uppsåtet är att kämpa för palestiniernas sak [...] Det är alltså fråga om inlägg i en mycket komplex och kontroversiell politisk fråga
 • Radioinslagen och boken kan knappast trots de svepande formuleringarna och det anstötliga innehållet, rubriceras som främjande eller uppmaning till rasdiskriminering.
 • Det förefaller mig troligare att syftet är blandat, eller rentav att det primära syftet är att få tyst på politiska motståndare i den konfliktfyllda palestinafrågan, och att man alltså exploaterar de osmakligheter som förekommit, särskilt från intervjuade personer i Radio Islam.
 • Kampen är inte på lika villkor. De obehagliga och anstötliga ordvalen och generaliseringarna är hjälplöshetens språk. Jag menar att det ligger något i Jan Myrdals bruk av termen "klasskamp" om den här affären.
 • Det är tveklöst så, att sionistiska grupper, och även Israels regering, politiskt har exploaterat Holocaust.
 • Om man inte får diskutera och ifrågasätta Förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären.
  • Källa: vittnesmål under rättegången mot Ahmed Rami 1989.

Övrigt[redigera]

 • När [Danmarks statsminister Anders Fogh] Rasmussen stod och gullade med Bush var det som om han beställde en terrorattack
 • Vedergällningstanken ingår i terrorismens (pseudo-)rationalitet. Man har ”rätt” att retaliera. Attackerna den 11 september 2001 framställs i budskapet bland annat som en vedergällning för det som hänt i Libanon under 1980-talet. Så kan man i dag se bomberna i Londons tunnelbana som svar på bombningarna i Falluja med deras alla civila offer och de dödliga aktionerna i andra irakiska städer och i Afghanistan.
 • Usamas tal i april innehöll ju faktiskt en varning: Lämna den militära närvaron i Irak innan tre månader förflutit, så råder fred. Fortsätt, och vi har krig, och därmed rätten att vedergälla.
 • Behandla människor som terrorister och de blir det.
 • Det var 515 attentat, terrorattentat i EU-länderna 2008. Antalet terrorattentat som utfördes av muslimer av dessa 515 var inget. Det var noll. De flesta terrorattentaten gjordes utav baskiska separatister. Näst flest var korsikaner. Så vi borde väl ha en kampanj här att förbjuda baskermössor.
  • Reportaget "Rösta rätt", 2010