Hoppa till innehållet

John Wycliffe

Från Wikiquote
Citat relaterade till John Wycliffe.
  • Kommunismen är icke mot kristendomen. Apostlarna hade allt gemensamt. Kommunismen är lika överlägsen privathushållningen som de allmänna idéerna (universalia) är överlägsna de enskilda sanningarna. Det är väl sant, att Aristoteles vänder sig mot Platons läror om egendomsgemenskapen, men hans invändningar är riktiga endast i mån de gjorts mot kvinnogemenskapen. Kommunismen försvagar icke staten, ty ju fler medborgare som är intresserade i besittningen, desto större är deras intresse för det gemensammas välfärd. Gemensamma intressen för till enighet, och enighet är makt.
    • De Civili Dominio, I, kap. 14 s. 100-101. Här citerat ur Max Beer, Socialismens historia, sid. 328.