Joseph Goebbels

Från Wikiquote
Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels, född 29 oktober 1897 i Rheydt, Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), Tyskland, död 1 maj 1945 i Berlin, var en tysk nazistisk politiker. Goebbels var propagandaminister och ansvarade för folkupplysning i Nazityskland 1933 – 1945.

  • Führern har gett order att endast antikva fortsättningsvis skall räknas som tysk skrift. Sehr gut. Då behöver barnen inte längre lära sig åtta alfabet. Och vårt språk kan bli ett sant världsspråk.
Ur Joseph Goebbels dagbok, 2 februari 1941. Från Olausson, Peter (2007): Faktoider – Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar. Månpocket: Stockholm. ISBN 978-91-7232-141-0.
  • Om det tyska folket lägger ner sina vapen, så kommer Sovjet, enligt avtalet mellan Roosevelt, Churchill och Stalin, att ockupera hela östra och sydöstra Europa samt den större delen av Riket. En järnridå kommer att fällas ner över detta enorma territorium som kontrolleras av Sovjetunionen, och bakom den kommer hela nationer att slaktas.
Artikeln "Das Jahr 2000" (År 2000) i tidningen Das Reich från 25 februari 1945. Från Olausson, Peter (2007): Faktoider – Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar. Månpocket: Stockholm. ISBN 978-91-7232-141-0.
  • Detta är för oss krigets mening. Vi slåss inte för ideal, vi slåss för vetefälten i Ukraina, oljan i Kaukasus. Vi slåss för världens rikedomar[.]
Citat ur SKU(ml):s tidning Ungkommunisten nr 6/1978, sid. 7.
Wikipedia har en artikel om:
Joseph Goebbels