Kalle Larsson

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Kalle Larsson.
  • Våldet är en taktisk/strategisk fråga, inte en moralisk.
    • Kalle Larsson förklarar en del anarkisters syn på politiskt våld. Intervju i Sydsvenska Dagbladet, 28 oktober 2001.
  • Inget våld men flygblad och ibland visselpipor för att tysta de högerextremas argument - inga offentliga debatter i skolorna. Att enbart tala om tolerans har visat sig inte räcka.
    • Om Sverigedemokraterna i Svenska Dagbladet, 21 april 2002.[1]


Vi lever i en tid då den galopperande internationella kapitalismen ständigt söker underlägga sig nya samhällsområden och finna nya sätt att maximera vinsterna för det fåtal som äger och kontrollerar det internationella storkapitalet. Krig rasar i det internationella ekonomiska systemets utkanter och miljöförstöringen accelererar då det driver upp vinstmarginalerna. Människor drivs från hus och hem på grund av storföretagens härjningar, miljöförstöring och krig om naturresurser och blir då migranter, sällan av helt fri vilja. Arméer av fattiga och arbetslösa i de utnyttjade delarna av världen pressas eller tvingas att söka sig till andra länder och kontinenter för att försörja sig själva och de sina. De blir lätta villebråd för de företag som styrs från den rika världen och som söker billig arbetskraft för att hålla nere löner och dämpa krav om bättre arbetsvillkor och anställningsförhållanden.

Reservation i "SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick", sida 261