Karl Barth

Från Wikiquote
Citat relaterade till Karl Barth.
 • Då människan säger Ja till det gudomliga Ja, som har talats till henne i Kristus, då hon låter använda de nya ögon och öron, som har skänkts henne genom Guds kraft, då Guds trofasthet, som inte kan överge världen och människan, möter en nyuppväckt gentrofasthet, det är «tro».
  • Romarbrevet 1919 s. 21.
 • Vi skall som teologer tala om Gud. Men vi är människor och kan som sådana inte tala om Gud. Vi skall veta om både och, både vårt Skall och vårt Icke-kunnande, och just därmed ge Gud äran. Det är vårt trängmål. Allt annat är barnlek vid sidan av det.
  • Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, 1922, s. 151.
 • ...även den bibliska historien kan endast förkunna «historia sacra», frälsnings-, Gudshistorien, och å andra sidan är «historia sacra» all historias förborgade innebörd och värde; hon är historien, som vill tala i, över och bortom också den så kallade profanhistorien.
  • Die Theologie Calvins, 1922, s. 3.
 • Gud kan tala till oss genom den ryska kommunismen, genom en flöjtkoncert, genom en blommande buske eller genom en död hund. Vi gör väl i att lyssna till honom, när han verkligen gör det.
  • KD I/1, s. 55.
 • Läran om Guds nådeval är summan av e v a n g e l i e t. Den är urtypen för det goda budskapet som heter Jesus Kristus.
  • KD II/2 s. 9.
 • ...evangeliet är vad det är i själva Jesu Kristi gudamänskliga person. Denna person låter sig inte översättas till en sats. Vi har inte att förstå denna person från ett abstrakt formulerat och förutsatt evangelium, utan vi har att från denna person förstå det konkreta evangeliet.
  • KD II/2, s. 78.
 • Varje tjeckisk soldat som då strider och lider gör det också för oss, och, jag säger det idag utan förbehåll: han gör det också för Jesu Kristi kyrka, som i Hitlers och Mussolinis omgivning endast kan hemfalla, antingen till åtlöje eller till utrotning.
  • Brev till Prof. Hromadka in Prag, 1938.
 • Dopets ära som en del i kyrkans förkunnelse är, att det sker en gång. Ty en gång har Kristus dött för våra synder och en gång har han uppväckts från de döda till vår rättfärdighet - εφαπαξ, en gång för alla.
  • Det kristna dopet, s. 77.
 • Vad har...egentligen kyrkan för nytta av att vara en folkkyrka i ordets moderna mening, en folkets kyrka i stället för en kyrka för folket?
  • Det kristna dopet, s. 63.
 • ...det sista ordet som jag har att säga, också som teolog och i slutändan också som politiker, är inte ett begrepp som "nåd", utan ett namn: Jesus Kristus. Han är nåden, inte sant? Och han är det sista, bortom värld och kyrka och även bortom teologi.
  • Intervju med R. Schmalenbach, Deutschschweizer Rundfunk (17.9.1968). In Gespräche 1964-1968.