Khaled Meshal

Från Wikiquote
Citat relaterade till Khaled Meshal.
Då Israel insisterar på att döda våra barn, våra åldringar och kvinnor, och bombarderar hus med stridsfartyg, F16-plan och Apacherobotar, då Israel fortsätter dessa attacker, vad återstår för palestinierna att göra? De försvarar sig med de medel de har.
  • Vårt problem gäller orättvis politik inom världssamfundet, särskilt den amerikanska administrationens politik. Och naturligtvis anser vi inte att det amerikanska folket är ansvarigt för det. Jag har besökt Amerika många gånger, och jag vet mycket väl att det amerikanska folket är mycket vänliga människor. Men vårt problem har att göra med de på varandra följande amerikanska administrationernas utrikespolitik.


  • Kom ihåg Newtons lag att för varje handling finns det alltid en motsvarande motsatt reaktion. Den israeliska ockupationen är handlingen, och motståndet är reaktionen. När man ökar övergreppen under en ockupation, då ökar man samtidigt motståndets reaktion. Så våra raketer följer denna formel. Om övergreppen och ockupationen skulle upphöra, så skulle också raketerna upphöra.
    • Meshal i intervju i tidningen Folket i Bild/Kulturfront nr 1/09 sid. 10


  • Vi tycker inte om att se några offer, som barn eller kvinnor, inte heller på den israeliska sidan, fastän det från början var israelerna som angrep oss. Men tyvärr leder våra angripares våldsamma förtryck till oskyldigt blod på gatan. Sedan 1996, för tolv år sedan, har vi föreslagit att civila mål ska exkluderas från konflikten, på båda sidor. Israel svarade inte på det. Då Israel insisterar på att döda våra barn, våra åldringar och kvinnor, och bombarderar hus med stridsfartyg, F16-plan och Apacherobotar, då Israel fortsätter dessa attacker, vad återstår för palestinierna att göra? De försvarar sig med de medel de har.
    • Meshal i intervju i tidningen Folket i Bild/Kulturfront nr 1/09 sid. 13


  • Om situationen vore sådan att vi hade en smart missil, skulle vi aldrig avskjuta den mot något annat än ett militärt mål. Men våra missiler och raketer är mycket primitiva. Därför avskjuter vi dem för vad de förmår, som reaktion på israeliska övergrepp. Och vi vet inte exakt vad de kommer att träffa. Hade det varit så att vi hade smarta missiler – och vi önskar att vissa länder kunde ge oss dem – så kan ni vara förvissade om att vi aldrig skulle sikta på någonting annat än militära mål.
    • Meshal i intervju i tidningen Folket i Bild/Kulturfront nr 1/09 sid. 13