Hoppa till innehållet

Problem

Från Wikiquote

"Den lyckliga och oförstörbara varelsen har inga problem med sig själv och drar inte med sig bekymmer till sina medmänniskor; så han är fri från ilska och är icke partisk, för sådana åkommor antyder svaghet." - Epikuros


  • “En uppställning av "problemet" och dess lösning kräver att vi tar hänsyn till samhällets ekonomiska och politiska institutioner och inte bara till en massa individers personliga situationer och karaktärer. Så länge ekonomin är så organiserad så att det uppstår kriser och depressioner, så länge kriget är inbyggt som en naturlig del av nationalstatssystemet och jordens resurser och industriproduktion är ojämnt fördelade, så länge kommer den vanliga människan, med eller utan psykiatrisk hjälp, att vara oförmögen att lösa de "bekymmer" som det rådande systemet har tvingat på henne”,- C. Wright Mills,Den Sociologiska Visionen,1959.