Hoppa till innehållet

Lewis Henry Morgan

Från Wikiquote
Citat relaterade till Lewis Henry Morgan.
Lewis Henry Morgan
  • Men om man erkänner det faktum, att familjen genomgått fyra former efter varandra, och nu befinner sig i sin femte, så uppstår den frågan, om denna form kommer att fortbestå för framtiden. Det enda möjliga svaret är att den kommer att fortskrida såsom samhället fortskrider, förändras i den grad som samhället förändras, alldeles som hittills. Den är samhällssystemets skapelse och kommer att återspegla dess kulturella nivå. Då den monogama familjen förbättrats sedan civilisationens begynnelse och i synnerligen märklig grad under den moderna tiden, så kan man åtminstone förmoda, att den är i stånd att nå allt större fullkomlighet tills båda könens jämlikhet uppnåtts. Skulle den monogama familjen i en avlägsen framtid inte vara i stånd att fylla samhällets anspråk, så är det omöjligt att förutsäga, vilken beskaffenhet dess efterföljare kommer att ha.
  • Sedan civilisationens inträde har rikedomen tillväxt så oerhört, dess former blivit så skiftande, dess användning så omfattande och dess förvaltande i de besittandes intresse nått sådan färdighet, att denna rikedom i förhållande till folket blivit en makt som inte kan kuvas. Människoandan står rådlös och förhäxad inför sin egen skapelse. Men det oaktat skall den tid komma, då det mänskliga förnuftet skall bli vuxet att behärska rikedomen, som det skyddar, liksom gränserna för de besittandes rättigheter. Samhällets intressen går absolut före den enskildes, och båda måste bringas i ett rättvist och harmoniskt förhållande. Blotta jakten efter rikedom är inte mänsklighetens slutliga bestämmelse, såvida framåtskridandet förblir framtidens lag, liksom det varit det förflutnas. Den tid som gått sedan civilisationens inbrott är blott en liten bråkdel av mänsklighetens förflutna livstid, blott en liten bråkdel av den tid, som ännu återstår. Samhällets upplösning möter oss hotande som avslutning på ett historiskt förlopp, vars enda slutmål är rikedomen. Ty ett sådant förlopp innehåller elementen till sitt eget förintande. Demokrati i förvaltningen, broderskap i samhället, lika rättigheter, allmän uppfostran kommer att inviga samhällets närmaste högre stadium och i den riktningen arbetar ständigt erfarenhet, förnuft och vetenskap. Det kommer att bli ett återupplivande - bara i högre form - av de gamla gensernas frihet, jämlikhet och broderskap.
    • Lewis Henry Morgan, Ancient Society, sid. 552. Här citerat ur Friedrich Engels' Familjens, privategendomens och statens ursprung, sid 228, Proletärkulturs utgåva.