Hoppa till innehållet

Muammar al-Gaddafi

Från Wikiquote
Citat relaterade till Muammar al-Gaddafi.
Muammar al-Gaddafi (2009)
Jag motsätter mej slika handlingar som flygplanskapningar och gisslantagning. Men det är förvisso inget jämfört med den terrorism Amerika utövar.

Citat med källa[redigera]

  • Era väpnade styrkor har störtat den reaktionära, bakåtsträvande och korrupta regimen. I ett enda slag har er hjältemodiga armé störtat avgudabilderna och förstört dem i ett av provinsens mest ödesmättade ögonblick. Från och med nu skall Libyen vara fritt och suveränt, skall vara en republik med namnet Libyska Arabrepubliken. Inget förtryck och inget bedrägeri, ingen ska behandlas orättfärdigt, inga herrar och slavar; alla skall vi vara fria bröder i ett samhälle som, Gud nåde, ska hissa brödraskapets och jämlikhetens flagga. På detta vis ska vi bygga vårt land i ära, återuppliva vårt arv och hämnas vår betrampade värdighet. Beduinernas barn, öknens barn, de uråldriga städernas barn, landsbygdens barn, byarnas barn; arbetets timme har slagit så låt oss skrida till verket.
    • Radiotal till libyska folket 1/9 1969. Citerat ur The Libyan Revolution: Its Origins and Legacy (2009), Nicholas Hagger. Fritt översatt från engelska: Your armed forces have toppled the reactionary, backward and corrupt regime. With one strike your heroic army has toppled idols and destroyed them in one of Providence's fateful moments. As of now Libya shall be free and sovereign, a republic under the name of the Libyan Arab Republic. No oppressed or deceived or wronged, no master and no slave; but free brothers in a society over which, God willing, shall flutter the banner of brotherhood and equality. And thus shall we build glory, revive heritage and avenge a wounded dignity. Sons of the Bedouins, sons of the desert, sons of the ancient cities, sons of the countryside, sons of the villages, the hour of work has struck and so let us forge ahead.


  • Jag motsätter mej slika handlingar som flygplanskapningar och gisslantagning. Men det är förvisso inget jämfört med den terrorism Amerika utövar. Vi menar Amerika utövar all slags terrorism mot Libyen. Själva anklagelsen att vi är inblandade i terrorism är i sig en terroristhandling.
    • Time 9/4 1979.[1] Fritt översatt från engelska: I oppose localized incidents such as aircraft hijacking and hostage taking. But they are nothing compared with the terrorism America is practicing. We believe America is practicing all kinds of terrorism against Libya. Even the accusation that we are involved in terrorism is in itself an act of terrorism.


  • Även om den tid kommer, då min stämma tystats så ska du inte ge upp. Misströsta icke. Ge inte upp kampen för din frihet innan du har vunnit!
    • Meddelande från överste Gaddafi till det libyska folket 6/10 2011.[2], [3] Fritt översatt från engelska: Even if there comes a time when you do not hear my voice, do not give up. Do not despair. Do not stop fighting for your freedom until you have victory!