Hoppa till innehållet

Neale Donald Walsch

Från Wikiquote
Neale Donald Walsch (2007)

Neale Donald Walsch, amerikansk författare.

Walsh är författare till trilogin "Samtal med Gud". Den återger de budskap som han menar sig ha mottagit - via automatskrift - direkt från Gud.


"Relationer innebar ständiga utmaningar, inte prövningar. De kräver hela tiden att du skapar, uttrycker och upplever högre och högre aspekter av dig själv, större och större visioner av dig själv och sedan ännu mer magnifika versioner av dig själv."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 161

"Avundas inte framgång och ömka heller inte misslyckanden, för du vet inte vad som är framgång eller misslyckande i själens sluträkning. Kalla inte något för en katastrof eller för något underbart förrän du har avgjort eller bevittnat hur det används. Är någons död en katastrof om den räddar tusentals liv? Är livet något underbart om det inte leder till något annat än sorg? Inte ens detta ska du döma, behåll dina tankar för dig själv och låt andra ha sina."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 53

"Det är när det börjar hetta till och bli jobbigt som du så ofta glömmer vem du är och de redskap jag har givit dig som du kan använda för att skapa det liv du väljer."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 154

"Ingen bön – och en bön är inget annat än en glödande utsaga om det som är – blir obesvarad. Varje bön – varje tanke, varje uttalande, varje känsla – är skapande. Och lika starkt som du håller den för sann, lika starkt kommer den att manifesteras i dina upplevelser."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 28

"Oro är en aktivitet hos ett intellekt som inte förstår sitt samband med mig. Hat är det mest skadliga mentala tillståndet. Det förgiftar kroppen och följderna av det är praktiskt taget oåterkalleliga."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 244

"Om människorna inte börjar förändra vissa av sina ursprungliga tankar kan mänskligheten komma att döma sig till utrotning. Det snabbaste sättet att förändra en grundtanke, eller ursprunglig tanke, är att vända på hela den process som omfattar tanke–ord–handling. Utför den handling som du vill ha den nya tanken om. Uttala sedan de ord du vill ha din nya tanke om. Om du gör detta tillräckligt ofta kommer du att träna hjärnan att tänka på ett nytt sätt."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 214

"Du säger att det är svårt att gå Jesus väg, att följa Buddhas läror, att hålla Krishnas ljus, att vara en mästare. Men jag säger detta: det är mycket svårare att förneka den du är än att acceptera det."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 118

"Skulle du inte ha det bättre om du tänkte de tankar du vill tänka i stället för andras. Är du inte bättre rustad om du tänker kreativa, skapande tankar i stället för reaktiva?"

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 214)

"Syftet är uteckling. När du utvecklas, blir du. Och du använder dina relationer med allt för att bestamma vad det är du blir. Det är den uppgift du kom hit för att utföra. Att uppleva glädjen i att skapa Jaget, i att känna Jaget. Att medvetet bli det du vill vara. Det är det som menas med att vara självmedvetet."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 167

"Du kommer att uppleva ´lyltet i ditt liv´ när du väljer att det ska komma. Men för att göra det måste du tro på loftet, och leva därefter. Du måste leva i Guds löfte. Guds löfte är att du är hans son. Hennes avkomma. Dess avbild. Hans jämlike."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 104

"Om ni är modiga kommer ni en dag att uppleva en värld där man faktiskt tycker att det är bättre att ha sex än att kriga. Och den dagen kommer ni att uppleva en jublande glädje."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 145

"Detta är roten till varje problem du upplever i ditt liv – du tycker att du är ovärdig an bli tilltalad av Gud. Men hur kan du då någonsin förvänta dig att höra min röst om du inte kan uppfatta dig själv som förtjänt av att höra?"

  • Källa: "Samtal med Gud Bok 1" sid. 96

"Den djupaste hemligheten är att livet inte är en process där du upptäcker, utan en process där du skapar. Du upptäcker inte dig själv, du skapar dig själv på nytt. Försök därför inte att ta reda på vem du är, försök i stället att bestämma vem du vill vara."

  • Källa: "Samtal med Gud Bok 1" sid. 38

"Världen existerar så som den är – precis som en snöflinga existerar så som den är – för att den är utformad så. Ni har skapat den på det viset – precis som du har skapat ditt liv exakt så som det är."

  • "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 72

"Sluta upp med att kritisera dig själv."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 99

"Människor utgår från att om Gud skulle prata direkt till dig skulle Gud inte låta som vilken granne som helst."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 95

"Du är godhet och nåd och medkänsla och förståelse. Du är frid och glädje och ljus. Du är förlåtelse och tålamod, styrka och mod, en räddare i nöden, en tröstare i tider av sorg, en helande kraft när någon skadats, en lärare i förvirringstider. Du är den djupaste visdomen och den högsta sanningen; den största friden och den mest underbara kärleken. Du är allt detta. Och i stunder av ditt liv har du känt dig själv som allt detta. Välj nu att alltid känna dig som allt detta."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 118

"Du siktar för lågt. Vidga din horisont. Se djupare. Se mer i dig själv än du tror att det finns att se. Och se även mer i din partner. Du kommer aldrig att skada din relation, eller någon annan människa, genom att se mer i den andra än vad han eller hon visar dig. För det finns mer där. Mycket mer. Det är bara deras rädsla som hindrar dem att visa det för dig. Om andra märker att du ser dem som mer kommer de att känna sig trygga att visa dig det du uppenbarligen redan ser."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 186-7

"Det finns de som säger att du måste besegra dina lidelser. Jag säger att du bara måste förändra dem. Första gången du gör det känns det som att du påtvingar dig härd disciplin, andra gången upplever du det som en glädjefylld övning."

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1 sid. 134

"I det kritiska ögonblicket i alla mänskliga relationer finns bara en fråga: Vad skulle kärleken göra nu?"

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 172

I slutänden försakar anden det som inte är verkligt, och inget i det liv du lever är verkligt, förutom din relation med mig. Men försakelse i betydelsen "självförnekelse" krävs inte.

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1 sid. 134


…man kan på sätt och vis säga att Gud bryr sig inte om resultatet /av livet/. Inte det slutgiltiga resultatet. Och det beror på att det slutgiltiga resultatet är säkerställt. Och det är människans andra stora illusion: att det skulle råda tvivel om resultatet av livet.

Det är detta tvivel inför det slutgiltiga resultatet som har skapat er största fiende, vilken är rädslan. För om ni tvivlar om resultatet, då måste ni tvivla på Skaparen – ni måste tvivla på Gud. Och om ni tvivlar på Gud måste ni leva i rädsla och skuld hela livet.

Om ni tvivlar på Guds avsikter – och Guds förmåga att skapa detta slutgiltiga resultat – hur ska ni då någonsin kunna slappna av? Hur ska ni någonsin kunna finna verklig frid?

  • Källa: "Samtal med Gud. Bok 1" sid. 30


Wikipedia har en artikel om:
Neale Donald Walsch