Hoppa till innehållet

Om kriget kommer

Från Wikiquote
Om krisen eller kriget kommer (2018)

Om kriget kommer är en skrift ursprungligen utarbetad av Försvarsstaben som delats ut från 1943 till alla svenska hushåll.

Om kriget kommer (1961)[redigera]

Till Sveriges medborgare[redigera]

"Sverige vill fred.

Vår förhoppning är att en avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig och att världsfreden kan bevaras. Så länge de internationella motsättningarna finns, kvarstår dock hotet mot freden. Vårt land måste därför vara berett på att det värsta kan hända — att kriget kommer.

Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och självständighet.

Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets oberoende och självständighet. Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd.

...

Stockholms slott i maj 1961
Gustaf VI Adolf, Tage Erlander"

Totalt krig — totalt försvar[redigera]

"Det totala kriget måste mötas med ett totalt försvar.

Vi måste försvara oss vilka angrepp och påfrestningar vi än utsätts för. Det gäller vår frihet och vårt oberoende, vår existens som en självständig nation."

"Sverige vill försvara sig, kan försvara sig, och skall försvara sig!

Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på Dig det beror — Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva.

Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt!"

Rikets styrelse i krig[redigera]

"Sverige styrs i krig liksom i fred enligt grundlagarna. Varje regering som har tillkommit i annan ordning är olaglig.

Det är din plikt att åtlyda den lagliga regeringen och följa dess direktiv.

Riksstyrelsen kan i krig inte stanna kvar i Stockholm. Konung, regering, riksdag och myndigheter kommer att flytta från huvudstaden till mindre utsatta platser. Flyttningen är inte en flykt, även om den fientliga propagandan skulle påstå det. Den är en åtgärd som planerats i förväg för att säkerställa ledningen av vårt totala försvar. Länsstyrelserna flyttar till platser utanför residensstäderna."

Vi måste vara beredda[redigera]

"I fred förbereds vårt försvar så långt resurserna medger. Personal utbildas och utrustning anskaffas inom krigsmakt och civilförsvar. Befästningar anläggs och skyddsrum anordnas. Förnödenheter som är oundgängliga för folkförsörjningen och sjukvården lagras."

Utrymning — inkvartering[redigera]

"Utrymning är en av de viktigaste åtgärderna för att skydda befolkningen i krig. Utrymning är planlagd för tätorter med mer än 10.000 invånare och för vissa mindre orter och områden, som är sannolika mål för luftanfall eller för invasion."

Motståndsrörelse[redigera]

"Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället. Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!"

Avslutning[redigera]

"Kom ihåg: Vi måste ställa mycket större krav på oss själva i krig än i fred. Du kan mer än Du tror. I farans stund växer krafterna.

Bevara Ditt lugn – Lita till Dig själv – Hjälp Dina landsmän – Bistå myndigheterna – Kämpa beslutsamt vidare

Vi ger aldrig upp!"

Om krisen eller kriget kommer (2018)[redigera]

Till Sveriges invånare[redigera]

"Den här broschyren skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.

Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra.

Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer klara en svår påfrestning."

Om Sverige angrips krävs motståndskraft[redigera]

"Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska."

Om skriften Om kriget kommer[redigera]

Det var ju en propagandaskrift!