Hoppa till innehållet

Ramón Mercader

Från Wikiquote
Citat relaterade till Ramón Mercader.
  • Trotskij ville skicka mig till Sovjetunionen med uppgift att organisera en ny tingens ordning där. Han sade att jag måste fara till Shanghai med en Kinabåt och på vissa fartyg där träffa samman med andra agenter för att sedan tillsammans med dem resa genom Manchukuo till Ryssland. Vårt uppdrag var att åstadkomma demoralisering inom Röda armén och utföra diverse sabotagehandlingar vid vapenfabriker och andra industrier.
    • Mercader till den mexikanska polisen efter mordet på Trotskij, citerat ur Den stora sammansvärjningen mot Sovjetunionen, sid. 309.
  • I stället för att möta en politisk ledare, som gick i spetsen för arbetarklassens frihetskamp, fann jag mig stå inför en man, som inte traktade efter annat än att få tillfredsställa sina egna behov, sitt hat och sin hämndlystnad, och som inte använde arbetarnas kamp för annat än att dölja sin egen lumpenhet och sina egna snöda beräkningar. Sedan jag lärt känna det här huset, som han sade sig ha förvandlat till en så utmärkt fästning, har jag ofta undrat varifrån pengarna till ett dylikt arbete kan ha kommit. Den konsul för en stor främmande nation, som så ofta besökte honom, skulle kanske kunna svara på den frågan. Det var Trotskij som förstörde mig, min framtid och alla mina strävanden. Han gjorde mig till en man utan namn, utan hemland, till ett redskap i sina händer. Jag hade hamnat i en återvändsgränd. Trotskij kramade ihop mig i sina händer som om jag varit papper.
    • Citat som ovan.