Hoppa till innehållet

Ronald Reagan

Från Wikiquote
Ronald Reagan (1981)

Ronald Reagan, född den 6 februari 1911, död den 5 juni 2004, var USA:s president (1981–1989) och guvernör i Kalifornien (1967–1975).

 • Jag lämnade inte Demokraterna, partiet lämnade mig.
  • Uttalat 1962 efter att Reagan gick över till Republikanerna.
 • Myndigheter är som en liten baby. En näringskanal med en stor aptit i ena ändan och inget ansvar i den andra.
  • Skämt under guvernörvalskampanjen i Kalifornien 1965 , citerad i The Reagan Wit (1981) av Bill Adler, s. 30.


 • In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem. From time to time we've been tempted to believe that society has become too complex to be managed by self-rule, that government by an elite group is superior to government for, by, and of the people. Well, if no one among us is capable of governing himself, then who among us has the capacity to govern someone else? All of us together, in and out of government, must bear the burden.
  • I den nuvarande krisen är staten inte lösningen på vårt problem, staten är problemet. Ibland har vi frestats att tro att samhället har blivit för komplext för att skötas genom självstyre, att regering av en elitgrupp är överlägset regering för, genom och av folket. Om ingen av oss är kapabel att styra sig själv, vem har då förmåga att styra någon annan? Vi måste alla, inom och utanför regeringen, bära bördan. Fritt översatt från engelska.
  • Första installationstalet 1981.
  • Några källor gör gällande att frasen 'staten är problemet' inte var en del av talet (t.ex. yale.edu). Inspelningar av talet visar att Reagan faktiskt använde frasen i fråga. Se Ronald Reagan: First Inaugural Address; början vid 6:08.


 • Vi kommer alltid att komma ihåg. Vi kommer alltid att vara stolta. Vi kommer alltid att vara förberedda, så vi alltid får vara fria.
  • Tal vid Omaha Beach på D-dagen, 6 juni 1984 (källa)
 • "Vi folket" säger åt regeringen vad den ska göra, den säger inte åt oss. Det är "vi folket" som styr och regeringen är vår bil. Och det är vi som bestämmer vart färden går, vilken väg och hur snabbt. I nästan alla länders grundlagar är det regeringen som säger åt folket vad de får göra. I vår konstitution är det "vi folket" som säger till regeringen vad den får göra. "Vi folket" är ett fritt folk.
  • Ur Reagans avskedstal när han lämnade presidentposten. 11 januari 1989. (källa)

Citat om Reagan[redigera]

 • "Offren i sången är bara två av de femtiotusen dödade nicaraguanska bönder, vilkas liv Ronald Reagan har på sitt samvete – om han nu hade haft ett sådant."
Wikipedia har en artikel om:
Ronald Reagan