Hoppa till innehållet

Samuel Johnson

Från Wikiquote
Citat relaterade till Samuel Johnson.
Samuel Johnson cirka 1772, målning av Joshua Reynolds.
  • Det är känt att köttet från djur som går på vida beten har en kraftigare smak än sådant från djur som hållits i bur. Kan det inte vara samma olikhet mellan män som låtit smaken styra sitt läsande och män vilka stängts in med förelagda uppgifter i kammare och kollegier?
    • James Boswell, Life of Johnson, sid. 44. Här citerat ur Jan Myrdal, Ord & avsikt, sid. 266.
  • Lättja är en sjuka som måste bekämpas men jag skulle inte tillråda ett strängt fasthållande vid någon särskild studieplan. Själv har jag aldrig fullföljt någon sådan plan två dagar i sträck. Man bör låta lusten styra läsandet; det man läser av plikt gör ringa nytta. En ung man bör läsa fem timmar om dagen och på så sätt tillägna sig en hel del kunskap.
    • James Boswell, Life of Johnson, sid. 303-304. Här citerat ur Jan Myrdal, Ord & avsikt, sid. 266.