Hoppa till innehållet

Stefan Jonsson

Från Wikiquote

Per Stefan Jonsson, född 14 mars 1961 i Kinna i Örby församling i dåvarande Älvsborgs län, Sverige, är en svensk författare, litteraturvetare, kritiker och sedan 2011 professor i etnicitet vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etniska relationer och samhälle) vid Linköpings universitet.

  • Allt sedan koloniseringen reser sig icke-europeiska folk och slår fast en antites: de hävdar att också deras kultur äger sin ande, sin egen glans; därför har de rätt att leva som de själva finner bäst [...] Även om denna reaktion mot eurocentrismens universella anspråk ytterst alstras av ojämlikheten mellan första och tredje världen, leder den bara undantagsvis till direkta konfrontationer mellan dessa bägge block. Kriget i Persiska viken var delvis ett sådant sällsynt exempel.
    • Stefan Jonsson i sin bok De andra (1993).
Wikipedia har en artikel om:
Stefan Jonsson (författare)