Sven Wingquist

Från Wikiquote

Sven Gustav Wingquist, 1876–1953, svensk uppfinnare och industrialist.

  • Grundliga studier är bättre än att lita på snilleblixtar.
    • Bok: Steckzén, Birger: SKF - En svensk exportindustris historia 1907-1957, 1957.
  • Jag har vuxit upp tillsammans med industrin, gått till botten med problemen och först och främst varit flitig - då blir det resultat förr eller senare.
    • Bok: Steckzén, Birger: SKF - En svensk exportindustris historia 1907-1957, 1957.
  • Svårigheter och svårigheter - det är därför vi finns till.
    • Bok: Karlsson, Petter & Erséus Johan: Svenska uppfinnare, 2003, s. 277.