Hoppa till innehållet

Sverker Åström

Från Wikiquote
Citat relaterade till Sverker Åström.
 • Att icke köpa israeliska varor är väl nu en självklarhet för varje anständig människa.
 • Svenska folket styrs alltså i realiteten av ett parti där mycket kommunistiskt ideologiskt vrakgods ligger kvar och skvalpar och där partiledaren öppet kallar sig kommunist. Sverige torde vara det enda land i Europa som låter kommunister delta i regeringsarbetet och ger dem avgörande inflytande på detta.
  • Vi är i Sverige såvitt bekant befriade från korruption på riksnivå men ingen kan förneka att personliga kontakter inom det, genom talrika familjerelationer förstärkta, socialdemokratiska nätverket i många fall underlättar positiva beslut.
   • I "pigdebatten" är det lätt att påvisa resterna av en förlegad ideologi. Diska och städa har betraktats som föraktliga sysselsättningar. Service har blivit ett fult ord. Ser man till realiteten handlar det om att göra livet litet lättare att leva för det flertal familjer där båda föräldrarna yrkesarbetar. Som det nu är jobbar de flesta kvinnor, och några män, dubbelt. Borde inte just feministerna nu på allvar verka för att det skall bli möjligt att anställa (laglig) hjälp i hemmet på rimliga villkor? Att detta är möjligt visas av det finska exemplet. Svartjobben i Finland har reducerats kraftigt och tusentals "vita" jobb skapats. Men inte i Sverige. Det vore "ideologiskt" fel.
   • Ska jag som hederlig svensk få min ekonomiska och sociala politik bestämd av vad kommunisterna [vänsterpartiet] tycker. De står historiskt för diktatur och enpartistat, ideal som är mig främmande.
   • Så kom då valet i Palestina. Hamas segrade och bildade regering. Innan den sagt ett ord om sin politik beslöt världssamfundet, närmast företrädd av den så kallade kvartetten, dels att ställa långtgående politiska krav på den nya regeringen, dels att avbryta betydande delar av biståndet till den palestinska myndigheten.
    • Härtill är först att säga att Hamas stadga från 1988 och dess valmanifest från i år inte propagerar för Israels utplåning med våld, till skillnad från den iranske presidentens vilda hotelser. De två dokumenten handlar mest om metoderna att sörja för folkets välfärd, bekämpa arbetslöshet, främja jämställdhet mellan könen och andra inte särskilt revolutionära krav. I en närmast historiefilosofisk utläggning sägs att Israel någon gång i framtiden kommer att försvinna. Det är ett uttalande som borde kunna tas med viss ro av Israel...
     • Är det alldeles självklart från moralisk, juridisk och politisk synpunkt att begära av palestinierna att ge ett omedelbart politiskt erkännande av den stat som plågar dem? Det tycker svenska regeringen till sin skam.
      • Vad EU och Sverige nu kräver är att Hamas skall avstå från en folkrättslig rättig­het. En ockuperad nation har rätt att göra motstånd, även väpnat motstånd, mot ockupationsmaktens militära installationer. Svenska folket nickade godkännande och fröjdade sig när norska motståndsmän sprängde tyska kanonställningar i luften. Att Hamas har den rättigheten är självklart.