Hoppa till innehållet

Thabo Mbeki

Från Wikiquote
Citat relaterade till Thabo Mbeki.
Thabo Mbeki
  • Afrikanska Unionens erfarenheter under det första decenniet visar att vissa av världens stormakter, speciellt de forna kolonialmakterna och imperialistiska staterna, i jakt på sina egna intressen, har beslutat sig för att ta sig friheten att fullständigt ignorera och förkasta principen att de befriade koloniernas folk har rätten att fritt bestämma sin politiska status och fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.