Theobald von Bethmann Hollweg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Theobald von Bethmann Hollweg.
Detta förbund, nog utan gemensam konstitutionell ledning och med ett deltagarnas ytliga likaberättigande men i verkligheten under tysk ledning, måste säkra Tysklands överhöghet över Mellaneuropa.
  • 4: Att med gemensamma tullöverenskommelser nå fram till upprättandet av en mellaneuropeisk ekonomisk sammanslutning vari ingår Frankrike, Belgien, Holland, Danmark, Österrike-Ungern. Polen och eventuellt Italien, Sverige och Norge. Detta förbund, nog utan gemensam konstitutionell ledning och med ett deltagarnas ytliga likaberättigande men i verkligheten under tysk ledning, måste säkra Tysklands överhöghet över Mellaneuropa.
    • von Bethmann Hollweg 9/9 1914. Citerat ur Konflikten i Ukraina måste ses i sitt sammanhang av Jan Myrdal [1]