Hoppa till innehållet

Tobias Hübinette

Från Wikiquote
Citat relaterade till Tobias Hübinette.
 • Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!
  • Källa: Creol, nr. 1/1996.
 • Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads, till barn i skolåldern eller äldre herrar och damer.
  • Källa: Svartvitt, nr. 1/1996.
 • Det finns paralleller till internationell adoption och den transatlantiska slavhandel som fram till 1870 skeppade över elva miljoner afrikaner till Nya världen. Båda drevs och drivs av en närmast omättlig efterfrågan på arbetskraft respektive barn, och båda var och är beroende av mellanhänder i form av slavhandlare och adoptionsbyråer, samt av en logistik i form av pålitliga fartygs- respektive flygrutter. Både de afrikanska slavarna och de utlandsadopterade separeras i tidig ålder från sina familjer och ursprungsländer för att ofrivilligt transporteras till en främmande miljö tusentals mil bort, ”återfödas” i en hamn eller på en flygplats och döpas om och förlora språk och kultur. Båda grupperna förvaruligas, och medan slavarna brännmärktes förvandlas barnen till ett anonymt diarienummer. En av de mer upprörande aspekterna av både slavhandeln och internationell adoption är det faktum att syskongrupper skiljs åt. På samma sätt som syskon vilt sågs kämpa med näbbar och klor för att inte skiljas åt på slavmarknaden i Savannah slåss idag barnen desperat i VIP-rummet på Arlanda för att få vara tillsammans. De har dock inte någon chans mot en plantageägare i Georgia eller en ingenjör från Lidingö, och orsakar knappast mer än några bit- och klösmärken på sina blivande ägare och köpare... Slutligen legitimeras slavhandeln och internationell adoption med samma tomma argument – att både de afrikanska slavarna de utlandsadopterade bevisligen fick och får det bättre rent materiellt jämfört med livet i ursprungslandet. Speciellt de så kallade ”husnegrerna” i Amerika och ”hovnegrerna” i Europa bör ha varit mest lika dagens utlandsadopterade då de båda levde respektive lever tillsammans med sina köpare och ägare, juridiskt tillhörande dessas hushåll respektive familj.
  • Källa: Arena, nr. 6/2003.
 • Den asiatiska kvinnan inte bara feminiseras utan infantiliseras också, och omvandlas därmed för västerländska män till en pedofil fetisch, det vill säga ett föremål som kan dyrkas, upplevs bära på njutning och laddas med undertryckta begär. Vad som driver denna fetischisering av asiatiska kvinnor är nämligen inget annat än undanträngda pedofila böjelser som här kan komma till uttryck som en socialt accepterad blandrelation, dessutom hyllad som ett mångkulturellt ideal. Därmed blir svenska män som bär på ”gula febern” och därmed skriver in sig i en lång västerländsk tradition av övergrepp utförda av europeiska kolonialherrar och amerikanska soldater till och med belönade för sin pedofila läggning.
 • En kompakt mur av vithet ... försvårar och förhindrar därmed att frågor om vit dominans och vita privilegier inte går att diskutera inom akademin och i offentligheten, och när detta väl görs så mobiliseras ett nätverk av individer och grupper med makt och resurser som dessutom oftast redan är sammanlänkade från uppväxt- och skolår, studie- och doktorandtid och kanske framför allt via gemensamma sociala sammanhang och släktförbindelser för att stoppa detta med alla till buds stående medel för att skydda sina egna monopolpositioner och sanningsanspråk, sina egna självpåtagna koloniala projekt och även sina egna självupplevda rättigheter till den lycka, glädje och njutning som vithetens fortsatta hegemoni innebär.
  • Källa: Arena, nr. 4/2011.
 • Den svenska vitheten har gått in i en psykos och bara kan tala med sig själv för att psykiskt kunna tänka bort och stänga ute närvaron av icke-vita i Sverige och vägra ta in det faktum att dessa också är svenskar vare sig de själva har invandrat eller är födda här av invandrade, och vilket får till konsekvens att deras svenskhet ständigt suspenderas förutom att de osynliggörs och tystas, och deras erfarenheter och perspektiv marginaliseras.
 • Sverige är ett land i rasligt fritt fall, en nation där icke-vita svenskar skrivs ut ur svenskheten och drabbas av en systematisk rasdiskriminering på samhällets samtliga områden.
  • Källa: SVT Debatt, 27/11 2012.