Hoppa till innehållet

Torgny Segerstedt

Från Wikiquote
Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt (1876–1945) var en svensk publicist och religionshistoriker.

 • En av [Ragnvald] Blix politiska karikatyrer visade Mussolini med en mer än vanligt bister uppsyn. Den förtörnade mannen yttrade: "Den där Hitler är en förolämpning".

  Man kunde förstå och känna med den italienske diktatorn. Att ha stått modell till hr Adolf Hitler kan inte vara någon reklam för honom. Men det är icke utan att vi litet var nu ha skäl att taga Mussolinis ord i vår mun. "Den där Hitler är en förolämpning."

  Det är faktiskt en förolämpning mot allt vett att pracka på ett stort folk en styresman av denna kaliber. Det är en sak som icke angår endast tyskar. Tyskland är ingen från samfärdsel med den övriga världen avskild liten ö ute i oceanen. Det ligger mitt i Europa. Det har livliga förbindelser med alla andra stater. Och nu skola vi alla tvingas att sysselsätta våra tankar med vad hr Adolf Hitler hittar på. En karl med den uppsynen skall det offras tankekraft på. Det är oförskämt att ställa till det så.

  • "I dag", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 3 februari 1933. [1]
 • Hitler har det tyska folket själv förskyllt. Miljoner har givit honom sina röster. Han var den Moses, som skulle föra skarorna in i det tredje riket. Det skulle gå bums. Nu begär han fyra år för att hinna traska genom öknen. Och det enda hans val till rikskansler garanterar är slagsmål och blodsutgjutelse.
  • "I dag", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 3 februari 1933. [2]
 • Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.
  • "I dag", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 3 februari 1933. [3]
 • Att förstå uppkomsten av det ursinne, som i nationalsocialismen funnit sitt politiska uttryck, gör icke yttringarna av sagda ursinne mera tilltalande. Dess väg till makten har gått genom barbariskt tumult, skrän, slagsmål och dråp. Rörelsen är ett hån och en utmaning mot rätt och vett.

  De som böja sig för våldet även i dess råaste form, må hylla denna rörelse. Vi vidhålla i allo vad vi förut uttalat. Nationalsocialismens övertagande av regeringsmakten i Tyskland är ett - Gud må veta icke det enda - tecken på hur fruktansvärt den allmänna politiska nivån sjunkit i världen. Det är förödmjukande att världsopinionen och världspressen dag ut och dag in skall behöva syssla med en företeelse som denna. Det är beklämmande, att det politiska livet skall ha hemfallit åt ett slikt barbari.

  • "Komik och allvar", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 8 februari 1933. [4]
 • Graden av den visdom, som är att förvänta från den nuvarande tyska regeringens sida, röjes redan av det telegram, som riktats till oss. Det är som en droppe, på vilken havets salthalt kan studeras. Det förefaller som om hr Göring trodde, att Sverige vore något slags annex till det tyska riket. Det förhåller sig, Gud vare lov, icke så. Den ton hr Göring använder, är utan tvivel den för honom enda naturliga. Det är den på kaserngården rytande sergeantens. Bildade människor tala inte på det viset. De komma icke med klumpiga och dumma hotelser.
  • "Komik och allvar", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 8 februari 1933. [5]
 • Pressens frihet är alltid en nagel i ögat på dem, som önska att efter gottfinnande handskas med folkens öden. I våra dagar, då den allmänna opinionen icke är bunden av politiska gränser, försöka alla som i tankens och ordetsfrihet se en fiende till sina strävanden, att tysta det fria ordet så långt det är dem möjligt även utanför landets gränser. [...] När på svenska tryckta tidningar gå utländska propagandaministeriers ärenden för att tysta ner fria ord, som stör deras verksamhet, förstår envar vad klockan är slagen. Luften är redan förut för tung för att andas. Det känns ibland som om man skulle kunna kvävas. Skall feghet och dumhet få fritt förpesta hela Europas atmosfär? [...] Ansvarskänslan gäller dock icke blott vart ord, som yttras. Den riktar sig också till varje ord, som blir outtalat.
  • "Pressfrihet och självcensur", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 11 oktober 1938.
 • Ingenting är anstötligare än sanningen. Den bör åtminstone ha så mycken anständighetskänsla, att den icke uppträder naken. Vackert draperad, friserad och pyntad är damen ifråga inte så galen. Utan en tråd på kroppen väcker hon givetvis förargelse. Och alla människor med sinne för det passande äro på det klara med att det vore bättre att en kvarnsten hängdes om hennes hals och hon sänktes till havsens djup än att hon skulle förarga en av dessa stora. [...] Pressfrihet är, ha vi fått höra, en gåva, som inte får missbrukas. Vi hade trott, att den var en rättighet, som föregående generationer slagits hårt för, och som det ålåg deras arvtagare att hålla hårt på. Pressfrihet är en god sak i lugna och idylliska förhållanden. I stormiga tider är dess förefintlighet en fråga på liv och död.
  • "Dessa förbaskade tidningar", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 13 december 1939.
 • Danskarna fortsätta sitt oförvägna krig mot förtryckarna. Företag, som arbeta för tyskarnas räkning, ödeläggas. Bomber krevera i fabrikerna, elden förtär byggningar. De 'stikkere', vilka utöva angivarnas smutsiga värv nås förr eller senare av hämndens slag. De skjutas ned på gatan eller på sin arbetsplats. Ibland dräpas de i sitt hem. Ingen sörjer över deras bortgång. De dö föraktade av sina landsmän, som de förrått, och av tyskarna, vilkas lejda kreatur de varit.
  • Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 21 september 1944

Externa länkar

[redigera]
Wikipedia har en artikel om:
Torgny Segerstedt