Hoppa till innehållet

Ture Nerman

Från Wikiquote
Citat relaterade till Ture Nerman.
Jorden går runt som en vev och en visa, sjön ligger len som en jungfrukropp. Själv har jag lagt mig hos Höstermans Lisa, sälj mina kläder - jag går aldrig opp!
 • Kamp är liv, och en rörelse, som ej längre vill slåss, är slagen.
  • Ture Nerman i tidningen Nya Samhället 24 september 1913.
 • Socialismens samhälle är inget klasskampsfält, enär klasserna avskaffats, men detta sker endast genom den största klasskamp världen hittills skådat, det moderna proletariatets uppryckning till medborgarrätt och makt.
  • Ture Nerman i tidningen Nya Samhället 3 november 1913.
 • Kampen mellan kapitalet och arbetet kan inte sluta förrän arbetet segrat.
  • Ture Nerman i pamfletten Kina åt kineserna! 1914.
 • Kapitalets patriotiska fraser är det avskyvärdaste hyckleri. Fosterlandet har för kapitalisen ingen annan uppgift än att exploateras på bästa möjliga sätt, patriotismen är dammet som han slår i ögona på den oppåtsträvande underklassen, så att de ska glömma sina intressen, glömma den internationella klasskampen.
  • Ture Nerman i pamfletten Kina åt kineserna! 1914.
 • Privatkapitalet äger tyvärr så gott som hela den borgerliga pressen och därför kan det genom pressens (oerhört farliga) makt dirigera folkopinionen.
  • Ture Nerman i pamfletten Kina åt kineserna! 1914.
 • Ekonomin går alltid före den på ekonomin byggda kulturen. Socialismen som ekonomiskt system måste följaktligen komma före den socialistiska kulturen. Men alla krafter måste till för att jämna ut avståndet så mycket som möjligt. Innerst är ju dock vårt mål ej ekonomi, som är medlet, utan en i bästa mening och i alla avseenden frijord mänsklighet.
  • Ture Nerman i tidningen Folkets Dagblad - Politiken 24 april 1917.
 • Det räcker ingalunda med socialismens genomförande i ett enstaka land, om sådant kunde kallas socialism. Alla land hänger intimt samman ekonomiskt, det känner bäst vi neutrala i dessa dagar, [d.v.s. Sverige under första världskriget] då vi får svälta för att vi omöjligt kan vara oss själva nog.
  • Ture Nerman i Stormklockan nr 46. 1917.
 • En sann socialist hatar aldrig personer. Han vet, att de är produkter av de stora ekonomiska lagarna, som i nuvarande samhällsform skiljer i två nationer fattiga och rika, skiljer dem i tankar, i känslor och intressen. ... Vi socialister hatar aldrig personerna. Vi hatar systemen. Men dessa - kapitalismens, militarismens, reaktionens system - hatar vi med ett sunt, strålande, odödligt hat.
  • Ture Nerman i tidningen Folkets Dagblad - Politiken 24 april 1918.
 • Kapitalismen har svårt att ta förnuftsskäl, den förstår däremot livligt arbetarklassens knutna näve, och bolsjevismens oförgängliga ära inför eftervärlden är - hur framtiden än föresten kan gestaltar sej, att det är den som för första gången i historien har givit mänsklighetens bödlar exemplet av en makt som värkligen handlar, ej bara pratar. Knytnäven i ansiktet, det är det enda argument kapitalismen begriper, och bolsjevismen har satt dit knytnäven, hårt, mycket hårt men sannerligen bara rättvist!
  • Ture Nerman i tidningen Folkets Dagblad - Politiken 30 maj 1919.
 • [E]n klassmedveten arbetare känner lika starkt för tyska eller engelska svältande arbetslösa som för dem som svälter inom hans egna kartgränser. Arbetarklassen bor inte bara i Svärge.
  • Ture Nerman i Stormklockan nr 4 1927.
 • Jorden går runt som en vev och en visa, sjön ligger len som en jungfrukropp. Själv har jag lagt mig hos Höstermans Lisa, sälj mina kläder - jag går aldrig opp!
  • Ture Nerman om hänryckningens tid (pingsthelgen), källa okänd