Wesley Clark

Från Wikiquote
Citat relaterade till Wesley Clark.
Fyrstjärnige generalen Clark.
  • Denna promemoria beskriver hur vi ska eliminera sju länder på fem år, först Irak och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och slutligen Iran
    • Wesley Clark 2007 om en promemoria som han fick från Förenta staternas försvarsministerium 2001. Citat ur Per Gahrtons artikel: [1]