Hoppa till innehållet

Wikiquote:Stilguide

Från Wikiquote

Den här artikeln innehåller utkast till riktlinjer för hur sidor på Wikiquote formateras. Envar kan delta i arbetet med att utforma dessa. Använd diskussionssidan för att lämna synpunkter.

I detta förslag till utkast har idéerna delats upp i "Skola 1" och "Skola 2".

För fall som inte tas upp i denna stilguide kan användare vara behjälpliga av Svenska Wikipedias stilguide.

Generellt[redigera]

Skola 1[redigera]

Alla artiklar i huvudnamnrymden, det vill säga artiklar med citat, inleds med en beskrivning av vad artikeln handlar om. Om det finns en artikel i svenska Wikipedia i med samma namn bör man även lägga en länk längst ned på sidan med hjälp av {{wikipedia}}. Länkar till Wikipedia görs ej i löpande text. Alla artiklar skall placeras in i minst en kategori.

Externa länkar skall gå till webbplatser som ger fördjupad kunskap i sitt ämne.

Skola 2[redigera]

Alla wikiquotesidor ska inledas med en kort introduktion med vidarelänkning till wikipedia. De flesta wikiquotesidorna avslutas med en "Externa länkar"-sektion som innehåller en "wikipediabox" (mallen {{wikipedia}}) som placeras överst i sektionen. Slutligen så bör artikeln placeras in i en kategori. Alla artiklar på wikiquote bör finnas i minst en kategori.

Personer[redigera]

Skola 1[redigera]

Personartiklar inleds med korta biografiska fakta, däribland personens namn i fetstil, levnadstid, viktigaste titlar med mera. Några få meningar bör vara tillräckligt för att läsaren ska kunna få en uppfattning om personen.

Själva citaten kursiveras. Under citaten följer information om citatets källa. Citat kan grupperas ämnesvis. Citat som saknar källa medtas ej.

Skola 2[redigera]

Personartiklar inleds med en kort biografisk text (vanligtvis 1-2 meningar). Denna text består av personens fullständiga namn inom fet stil som länkar till personen på Wikipedia, följt av födelse- och eventuellt dödsdatum inom parentes. Därefter följer en kort beskrivning av personens yrke(n) och livsverk, med eventuella vidarelänkningar till Wikipedia.

Citat formateras som en punktlista, med varje citat placerat under en egen punkt. Alla noteringar, såsom källa, datum eller sammanhang följer på en underpunkt.

Därefter kan man dela upp citaten under olika rubriker. Citat som har en fullständig källhänvisning placeras under rubriknamnet "Citat med källa". Citat som saknar källa men som ändå brukar tillskrivas personen ifråga placeras under rubriken "Tillskrivna citat".

Mall, skola 1[redigera]

 
 '''Förnamn efternamn''' (född - död) följt av en kort beskrivning av
 personens viktigaste sysselsättningar.

 :''Jag kom, jag såg, jag segrade''
 Julius Caesar i "De galliska krigen" (De bello gallico) [http://www.fu.bar]

 == Extern länk ==
 * Länk till någon webbplats med citat
 {{wikipedia}}
 [[en:Länk till engelska wikiquote om möjligt]]
 [[Kategori:Lämplig kategori|Efternamn]]
  

Mall, skola 2[redigera]

 
'''[[w:Namn|Fullständigt namn]]''' (födelsedatum - dödsdatum) följt av 
en kort beskrivning av personens yrke(n) och livsverk, med eventuella 
vidarelänkningar till Wikipedia.

== Citat med källa ==  
* "Citat"
** Källhänvisning, datum, sammanhang, klarifikationer o.s.v.

== Tillskrivna citat ==
* "Citat"
** Sammanhang, klarifikationer o.s.v.

== Externa länkar == 
{{Wikipedia}}
[http://(adress) Sidbeskrivning]
[http://(adress) Sidbeskrivning 2]

[[Kategori:(Yrke)|(Efternamn, Förnamn)]]