Wikiquotediskussion:Stilguide

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Thuresson, är det inte bättre att du tar upp dina invändningar/förslag här på diskussionssidan, istället för att skapa två olika "skolor". Meningen är väl att formateringen ska vara konsekvent. Varför anser du att ditt sätt att formatera sidor är bättre? /Slarre

För flera veckor sedan bad jag dig att ta upp dina förslag på Bybrunnen men istället utnämner du dina förslag till riktlinjer.
Citat bör typografiskt särskiljas från löpande text, så att det är tydligt att det är just citat. Citat utan källa är inte acceptabelt, wiki-tekniken har redan låg trovärdighet, att ta med källa handlar om ett kvalitetsarbete och citat utan källa finns på så många andra webbplatser. Länkar till andra webbplatser i löpande text accepteras inte på någon wiki-webbplats som jag känner till. Thuresson 27 november 2005 kl.14.47 (UTC)
Nu är inte detta något förslag som jag själv har hittat på utan det är den standard som används på i princip samtliga övriga wikiquoteupplagor (åtminstone alla de stora jag tittat igenom). Jag kan inte se att det finns någon anledning att inte följa denna standard om det inte finns väldigt speciella skäl till det.
Visst, i princip så bör ofta citat särskiljas i löpande text för att förtydliga för läsaren att det handlar om just citat. Just därför kan man på bl.a. wikipedia förtydliga genom att skriva citat med indrag och inom kursiv text. Wikiquote är dock annorlunda, eftersom artiklarna här i stort sett uteslutande består av citat, så därför behöver man inte markera detta genom att skriva citaten inom kursiv text - det bör läsaren förstå ändå. Att på en hel sida rada upp kursiv text ser väldigt grötigt ut och är inte heller speciellt läsvänligt.
Vad gäller citat utan källa så är det inte riktigt så enkelt. Många citat av exempelvis äldre historiska personer (typ födda 1600-talet och tidigare) saknar ofta helt förstahandskällor. Se t.ex. artiklarna Cicero och Democritus på engelska wikiquote, de artiklarna består nästan uteslutande av citat utan källhänvisning. Om vi helt förbjuder dessa citat så går vi miste om en hel del. Jag tycker att det är bättre att göra som på engelska wikiquote, lägga dessa under en egen rubrik så att läsaren själv kan avgöra trovärdigheten.
Angående länkar placerade inom citattexten, om det är det du menar, så är jag beredd att hålla med. /Slarre 28 november 2005 kl.00.11 (UTC)
Jag tror att vi menar samma sak med citat utan källa, dvs. ett citat utan någon källinformation. Om citaten är i andra hand får man väl göra en bedömning från fall till fall om källan är trovärdig. Ex. är Göran Perssons "Har du problem med vikten, Maud?" godtagbart även om det inte finns förstahandskälla. Thuresson 28 november 2005 kl.01.59 (UTC)
Källor som inte är förstahandskällor är enligt min mening ganska meningslösa som referens. Men visst, jag kan kompromissa om detta om du är beredd att kompromissa om citatformateringen. Vad tycks? /Slarre 7 december 2005 kl.02.26 (UTC)